dr Barbara Wolnik

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-2168
tel. sekretariat:
2059
nr pokoju:
216
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów