prof. dr hab. Mirosław Szreder

jednostka:
stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
dziekan
telefon:
0585231319
tel. sekretariat:
1006
nr pokoju:
237
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

wtorek 10-11, pok. 237 Wydział Zarządzania