dr Elżbieta Babula

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

Członek Ogólnouczelnianej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje są odwołane na czas zwolnienia lekarskiego.