dr Tomasz Jurkiewicz

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1126
tel. sekretariat:
1419
nr pokoju:
233
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne