dr Magdalena Adamowicz

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
4067
e-mail:
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji UG lub zdalnie.