dr hab. Katarzyna Hebel, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1243
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
205
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Zachowania nabywców 2020/2021

Proszę dołączyć do zespołu klikając w link

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f76d88e099f40688f77b6d58bf119fd%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff761839-b315-4906-a2f7-f7966bed4c3f&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

05.10.2020

Funkcjonowanie gałęzi transportu