dr hab. Monika Bąk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
telefon:
58-523-1253
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
203
Inne funkcje:

- Kierownik Katedry Ekonomiki Transportu

- Kierownik Studiów podyplomowych przygotowujących do doktoratu w języku angielskim

Kariera
 • Od 2007 - profesor nadzwyczajny UG
 • 2007 - stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna: "Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego")
 • 1996-2007 - adiunkt w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Katedra Eonomiki Transportu)
 • 1996 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej")
 • 1994-1996 - asystent w KBPST
 • 1989-1994 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Transport Lądowy (praca magisterska: "Wykorzystanie w Polsce europejskich doświadczeń rozwoju rynku turystycznego")
Publikacje
Zainteresowania
 • Mobilność pasażerska i logistyka miejska;
 • Rynek energetyczny, odnawialne źródła energii;
 • Efektywność systemów transportowych;
 • Znaczenie gospodarcze turystyki i hotelarstwa;
 • Gospodarka krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Inne

Funkcje pełnione na Uczelni:

 • W kadencji od 2008 do 2012 prodziekan ds. kształcenia, od 2012 do 2016 prodziekan do spraw nauki i kształcenia Wydziału, od 2016 dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 
 • członek Senackiej Komisji Kształcenia UG
 • członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UG,
 • członek Wewnętrznego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia UG,
 • członek Komisji ds. wdrożenia Indeksu Elektronicznego w Uniwersytecie Gdańskim,

Funkcje pełnione na Wydziale Ekonomicznym:

 • kierownik studiów doktoranckich z ekonomii w języku angielskim,
 • przewodnicząca Komisji Programowo-Dydaktycznej na Wydziale Ekonomicznym,
 • przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym,
 • opiekun specjalności turystyka międzynarodowa na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Udział w międzynarodowych projektach badawczych:

4 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

EXCOST, 1994-95 (External costs of transportation and internalisation),
SCENARIOS, 1996-97 (Scenarios for the Trans-European Network),
CODE-TEN, 1997-98 (Strategic Assessment of Corridor Developments, TEN Improvements and Extensions to the CEEC/CIS),
SCENES, 1998-2000 (European Transport Scenarios)

5 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

SPECTRUM, 2002-2005 (Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulations and the undertaking of physical measures)
IMPRINT-EUROPE, 2003 (Implementing Reform in transport Effective Use of research on pricing in Europe), ekspertyza podwykonawcza
TEN-STAC, 2004 (Scenarios, traffic forecasts and analysis of corridors on the Trans-European network), ekspertyza podwykonawcza

6 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

HEATCO, 2005 (Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment). 6th Framework Programme (ekspertyza podwykonawcza)
GRACE, 2005-2006 (Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation)
IMPRINT-NET, 2006-2007 (Implementing Pricing Reforms in Transport Networking), członkostwo w grupie eksperckiej ds. opłat w transporcie drogowym międzymiastowym
CATRIN, 2007-2009 (Cost Allocation of Transport Infrastructure Cost)

7 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

INTERCONNECT, 2009-2011 (INTERCONNECTION BETWEEN SHORT AND LONG DISTANCE TRANSPORT NETWORKS)

ORIGAMI OPTIMAL REGULATION AND INFRASTRUCTURE FOR GROUND, AIR AND MARITIME INTERFACES (2-11-2013) 

COMPASS OPTIMISED CO-MODAL PASSENGER TRANSPORT FOR REDUCING CARBON EMISSIONS  (2011-2013)

SOUTH-NORTH AXIS (SONORA) (2008-2012)

IMPACT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF EUROPE -  I-C-EU (2012-2014)


Udział w realizacji projektów badawczych dla Komisji Europejskiej (m.in. TREMOVE, ASSESS), Parlamentu Europejskiego, Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, hiszpańskiego ministerstwa rozwoju i innych.

Projekty badawcze krajowe:

Grant indywidualny KBN Nr 2 H02C 069 22 "Transformacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie transportu", 2002-2004

Udział w realizacji grantów KBN:

nr PBZ-009-10 "Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury", 1998-1999

nr 2 H02C 079 23 23 "Optymalny model finansowania infrastruktury transportu w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej", 2004-2005

udział w projektach badawczych zleconych przez ministerstwa.

Inne:

 • Zarządzanie pracą strony polskiej oraz koordynowanie zadań w międzynarodowych projektach badawczych w ramowych programach UE oraz projektach zleconych,
 • Aktywny udział w pozyskiwaniu środków na finansowanie prac badawczych (opracowywanie wniosków, współpraca z partnerami zagranicznymi),
 • Członek WCTR (World Conference on Transport Research) oraz EEFS (European Economics and Finance Society),
 • Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Nagroda Kolegium Gospodarki Światowej SGH za wyróżniające osiągnięcia w badaniach  naukowych w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w zakresie nauk społecznych i humanistycznych,
 • Nagroda Indywidualna stopnia drugiego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe,
 • Srebrny Krzyż Zasługi, sierpień 2002,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, lipiec 2006
 • Nagroda Indywidualna stopnia pierwszego Rektora Uniwersytetu Gdanskiego za osiągnięcia naukowe, 2014
 • Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego konferencji TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku (2013, 2014).