IB Postgraduate studies

Z roku na rok polska gospodarka postępuje i powiększa swój zakres działania w  strukturach międzynarodowych. Członkowsko w Unii Europejskiej pogłębiło ten proces oraz podkreśliło obecność Polski jako lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz znaczącego gracza na arenie międzynarodowej. W związku z tym rośnie potrzeba kształcenia kadr specjalizujących się w znajomości narzędzi, jakimi posługuje się biznes prowadzony na poziomie międzynarodowym.

Studia podyplomowe Biznes Międzynarodowy w języku angielskim (International Business, postgraduate studies in English), przeznaczone są dla absolwentów legitymujących się dyplomem ukończenia uczelni wyższej, ale również  studentów ostatnich lat, którzy zamierzają zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania biznesu w warunkach globalizacji. Ponadto absolwenci studium będą znali fachową terminologię angielską towarzyszącą zagadnieniom międzynarodowego biznesu.

 

Przejdź na stronę studiów podyplomowych Biznes Międzynarodowy w języku angielskim.