Erasmus+

 

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów, którego nadrzędnym celem do dzisiaj pozostał rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy uczelniami. Od roku akademickiego 2013/2014 został zastąpiony przez program Erasmus+, który realizuje te same cele.

Programem Erasmus+ objęte są uczelnie oraz ich studenci i pracownicy. Dzięki temu programowi studenci mają możliwość odbycia części studiów i praktyk zawodowych za granicą, a uczelnie brać udział w projektach międzynarodowych.

 

Polska brała udział w programie Erasmus od roku 1998/99, a od roku 2013/2014 bierze udział w programie Erasmus+.

Studenci Wydziału Ekonomicznego mają okazję podczas studiów i praktyk poznać lepiej język obcy, ale również inną kulturę i zwiększyć świadomość na temat różnorodności w Europie. Ma to także na celu zapewnienie łatwiejszego uznawania i rozpoznawania umiejętności i kwalifikacji oraz przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.

W ofercie Wydziału Ekonomicznego UG znajduje się rocznie ponad 180 możliwości wyjazdu do uczelni w 19 krajach europejskich.