Ważne informacje

1) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez   Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu:

  • organizacji i udziału w konferencji naukowej pt. „InfoGlob 2018” 
  • przesyłania informacji o organizowanych w uczelni wydarzeniach naukowych (w tym w szczególności konferencjach, wykładach, seminariach).

2) Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) wyrażam zgodę na otrzymywanie powyższych informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

 Jednocześnie organizator konferencji informuje, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 8, zwany dalej uczelnią,
  • dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych w powyższej klauzuli, 
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie  uczelni danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek  niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów,
  • przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
 

Wyrażam zgodę na rejestrację elektroniczną         Nie wyrażam zgody na rejestrację elektroniczną