Terminy 22

  • 10 kwietnia – rejestracja uczestników
  • 15 kwietnia – przesłanie abstraktu
  • 25 kwietnia  – opłata konferencyjna
  • 29 kwietnia – przesłanie artykułu
  • 16 maja – informacja o zakwalifikowaniu do czasopisma
  • 23 maja – dodatkowa opłata za publikację w czasopiśmie
  • 7-9 czerwca – Konferencja InfoGlob 2022