Komitet Organizacyjny 22

 

 

Kierownik Konferencji:

dr Adam Borodo, Uniwersytet Gdański

 

dr Małgorzata Bielenia - Zastępczyni Kierownika Konferencji, Uniwersytet Gdański

mgr inż. Jan Bihałowicz, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

mgr Magdalena Pek, Uniwersytet Gdański

mgr Marcin Szóstakowski, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Gdańskiego

Hanna Wanasz, Uniwersytet Gdański

dr inż Tomasz Węsierski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Associate Professor, Ph.D Halyna Vasylevska, Department of Taxes and Fiscal Policy, West Ukrainian National University, Ternopil (Ukraine)