Struktura organizacyjna

KIEROWNIK KATEDRY
dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG pok. 337
Sekretariat Katedry: Katarzyna Kuchcińska

 pok. 302 / 332