Publikacje

 

 

A. Aziewicz

Mechanizmy reakcji strony popytowej a zachowania gospodarstw domowych na rynku energii elektrycznej

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2023


spis treści

 

 

M. Bartosik-Purgat (red.), N. Filimon (red.)

European Consumers in the Digital Era

 

(J. Bednarz - Who is a Consumer in the Digital Era? Still a Consumer, or a Prosumer?

 

Routledge 2023


spis treści

 

 

T. Konewka

Budowanie przewagi konkurencyjnej europejskiej branży samochodów elektrycznych

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022


spis treści

 

 

S. Antkiewicz

Uwarunkowania rozwoju instrumentów rynku kapitałowego i pieniężnego

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021


spis treści

 

 

T. Bieliński, T. Michałowski, E. Oziewicz

Inicjatywa Pasa i Szlaku. Polska perspektywa

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020


spis treści

 

 

 

S. Antkiewicz

Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych funduszy inwestycyjnych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020


spis treści

 


J. Bednarz, S. Pangsy-Kania, H. Treder

Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w warunkach

konkurencji międzynarodowej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020


spis treści
 

 

M. Mosionek-Schweda

DETERMINANTY ROZWOJU EUROPEJSKICH GIEŁDOWYCH RYNKÓW

DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020


spis treści

 

 

D. Marciniak-Neider 

WARUNKI DOSTAW TOWARÓW W HANDLU ZAGRANICZNYM

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2020


opis publikacji

 

 

red. D. Marciniak-Neider i J. Neider


PODRĘCZNIK SPEDYTORA - TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA

Wydanie VII zmienione

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2020


Spis treści


 

Urszula Mrzygłód, Sabina Nowak, Magdalena Mosionek-Schweda, Jakub M. Kwiatkowski


WYGŁADZANIE DYWIDEND NA WSCHODZĄCYCH RYNKACH AKCJI

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk 2020


Spis treści

 

 

Iwona Sobol


ROZWÓJ BANKOWOŚCI ISLAMSKIEJ. UWARUNKOWANIA, PROBLEMY, PERSPEKTYWY

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk 2019


Spis treści

 

 Janusz Neider


TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Warszawa 2019


Spis treści 

 

Joanna Bednarz, Eugeniusz Gostomski


ŹRÓDŁA I SPOSOBY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk 2018


Spis treści

 

 

Łukasz Dopierała


INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE

PROWADZONE PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ

 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk 2018

Spis treści

 

 

Danuta Marciniak-Neider


WARUNKI DOSTAW TOWARÓW W HANDLU ZAGRANICZNYM

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Gdynia 2017pobierz opis publikacji

 

okladka2017

red. naukowa D. Marciniak-Neider i A. Stańczyk 

ROZLICZENIA W PRAKTYCE

HANDLU ZAGRANICZNEGO 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017


pobierz opis publikacji

 

 

Janusz Neider

LEKSYKON. Transport. Spedycja. Logistyka

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Gdynia 2015

 

Janusz Neider

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Warszawa 2015

 

red. naukowa A.M. Nikodemska-Wołowik

POLES OPINION ON FAMILY BUSINESSES. THE END OF A BUSINESS SHARK STEREOTYPE

FFR, Poznań 2015


red. naukowa M. Markiewicz i U. Mrzygłód

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , Warszawa 2015

pobierz opis publikacji

 

Magdalena Mosionek-Schweda, Barbara Spychała-Krzesaj 

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY PROWADZENIA MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

Wydawnictwo Difin 2015


pobierz opis publikacji

praca zbiorowa pod red. A.M. Nikodemskiej-Wołowik i P. Zientary

 

DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI I ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

ARP SA, Gdańsk 2014

 

publikacja

 

red. D. Marciniak-Neider i J. Neider

PODRĘCZNIK SPEDYTORA - TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA 

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2014


pobierz opis publikacji


Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Magdalena Mosionek-Schweda

POMIAR I OCENA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PODMIOTU GOSPODARCZEGO

Wydawnictwo CeDeWu 2014


 

(pobierz opis publikacji)

INTERNATIONAL BUSINESS AND GLOBAL ECONOMY

Czasopismo naukowe, red. Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013

 

 

(pobierz opis publikacji)

Pod redakcją Ewy Oziewicz i Tomasza Michałowskiego

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013


 

(pobierz opis publikacji)

Joanna Bednarz
KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH EUROPEJSKICH
na przykładzie wybranych branż 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013


 

(pobierz opis publikacji)

Agnieszka Stanowska - Hirsch


Polski eksport do Rosji. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2012

(pobierz opis publikacji)

 

 

 Janusz Neider

Transport międzynarodowy

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2012

 

Pod redakcją Renaty Orłowskiej i Krystyny Żołądkiewicz

GLOBALIZACJA I REGIONALIZACJA W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012


(pobierz opis publikacji)

 

Sławomir Antkiewicz

Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego


(pobierz opis publikacji)

 


POLSKIE I SZWEDZKIE MSP WOBEC WYZWAŃ CSR

praca zbiorowa pod red. naukową Anny Marii Nikodemskiej-Wołowik

współautorzy: G. Baran, N. Ćwik, M. Dalberg, J. Dymowski, M. Grzybek, A. Karpfors, M. Michałowska, M. Probosz, M. Przybysz

(pobierz opis publikacji)

 

 

 

KLUCZ DO ZROZUMIENIA NABYWCY. JAKOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE

Wydawnictwo Grupa Verde, Warszawa 2008

ISBN 978-83-927545-0-3, liczba stron: 222

Publikacja skierowana jest do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu jakościowych badań marketingowych oraz chcących poznać motywy zachowań nabywców dóbr konsumpcyjnych. W opracowaniu przedstawiono najczęściej stosowane metody badawcze, ich zalety i ograniczenia, omówiono zachowania nabywców we współczesnym świecie, opisano kierunki rozwoju jakościowych badań marketingowych. Czytelnik znajdzie w nim wiele praktycznych wskazówek wykorzystania badań w praktyce.


Radosław Koszewski


Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw


Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2011Urszula Mrzygłód


Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej

Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, nr 257


publikacja do pobrania ze strony Narodowego Banku Polskiego

 

(pobierz publikację)


Danuta Marciniak-Neider


Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011


  (pobierz opis publikacji)


Praca zbiorowa pod redakcją
Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera

PODRĘCZNIK SPEDYTORA

Wydanie piąte
Tom 1 i 2

Wydawca: POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI, Gdynia 2011

 

(pobierz opis publikacji)

 

Zakupu podręcznika można dokonać m.in. w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki email: pisil@pisil.pl

 

 

Janusz Neider

SŁOWNIK SKRÓTÓW I TERMINÓW
TRANSPORT. SPEDYCJA. LOGISTYKA

Polska Izba Spedycji i Logistyki
Gdynia 2011

 

red. Danuta Marciniak-Neider

ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011


 (pobierz opis publikacji)


Eugeniusz Gostomski

BANKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2010


 

Sławomir Antkiewicz

POLSKI RYNEK OBLIGACJI I INNYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009


 (pobierz opis publikacji)

 


PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO NR 27

Praca zbiorowa pod redakcją Hanny Treder
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009


 (pobierz opis publikacji) 

 

JESTEM NOWY. VADEMECUM WIEDZY O BANKOWOŚCI

red. Eugeniusz Gostomski

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji 2009

Jest to podręcznik dla osób rozpoczynających pracę w bankach spółdzielczych. Zawiera podstawową wiedzę z bankowości uniwersalnej oraz wiele interesujących informacji na temat banków spółdzielczych, ich historii, specyfiki i znaczenia dla lokalnych społeczności na wsiach i w małych miastach.

 

 

 

 

Joanna Bednarz, Eugeniusz Gostomski

DZIAŁALNOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 Gdańsk 2009

Książka skierowana jest do studentów ekonomii, zarządzania i międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz praktyków zainteresowanych obecnością drobnego biznesu na rynkach międzynarodowych. W sposób syntetyczny przedstawiono w niej najważniejsze zagadnienia dotyczące podejmowania działalności gospodarczej za granicą, także formy obecności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, przygotowanie i zawieranie transakcji w handlu zagranicznym, zarządzanie marką, rozliczanie transakcji zagranicznych, zabezpieczanie płatności w handlu zagranicznym, spedycja i transport towarów, procedury celne itp..

 

 

 

Bohdan J. Jeliński

POLITYKA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2009

 

  

Praca zbiorowa pod redakcją
Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera

PODRĘCZNIK SPEDYTORAA

Wydanie czwarte

Wydawca: POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI, Gdynia 2009

 

(pobierz opis publikacji)

 

Zakupu podręcznika można dokonać m.in. w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki email: pisil@pisil.pl

 

 


PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO NR 26
 

Praca zbiorowa pod redakcją Hanny Treder

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008 


(pobierz opis publikacji)

 

 Janusz Neider

Transport międzynarodowy

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Warszawa 2008

 

 

 Janusz Neider

POLSKIE PORTY MORSKIE

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

 


Danuta Marciniak-Neider

PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM

Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008


Książka, wydana w 2008 roku (czwarta edycja), jest publikacją poświęconą zasadom i sposobom realizacji płatności w handlu zagranicznym. Omówiono w niej m.in. weksle, czeki, inkaso dokumentowe i akredytywę dokumentową, gwarancje bankowe, koszty operacji bankowych, faktoring międzynarodowy, forfaiting, regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej (w tym obowiązujące od 2007 r. UCP 600), a także zaprezentowano wzory dokumentów związanych z płatnościami handlu zagranicznego.

Książka zainteresuje nie tylko studentów, ale i praktyków zajmujących się eksportem i importem.

 
 


Joanna Bednarz, Eugeniusz Gostomski

POZYSKIWANIE KAPITAŁU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
 

 

(pobierz opis publikacji)

 

  

INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING AND TRANSITION ECONOMIES

Volume1, Number 1 and Number 2

Redakcja Yasemin Arbak i Iwona Sobol

Faculty of Business, Dokuz Eylül University
Institute of International Business, University of Gdansk
 


International Journal of Emerging and Transition Economies (IJETE) jest zeszytem naukowym wydawanym wspólnie przez Uniwersytet Gdański oraz Dokuz Eylul University z Izmiru. Zeszyt jest wydawany raz na rok naprzemiennie przez każdy z uniwersytetów, przy czym każde wydanie zeszytu jest wspólnie redagowane przez obie uczelnie. Celem IJETE jest wymiana wiedzy, doświadczeń, badań naukowych dotyczących zagadnień związanych z gospodarką, biznesem i polityką krajów wschodzących.

Pierwszy wolumen IJETE, złożony z dwóch numerów, został wydany wiosną 2008 r. Zawiera on 22 artykuły poświęcone gospodarce i biznesowi Polski oraz Turcji.

 

 


MEETING GLOBAL CHALLENGES

PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO NR 25

Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Żołądkiewicz i Tomasza Michałowskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008
 

 

 

Tomasz Michałowski

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY:
DZIAŁALNOŚĆ I PROPOZYCJE REFORMY

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

 

 

 

 Anna Maria Nikodemska-Wołowik

KOMUNIKOWANIE TOZSAMOŚCI RYNKOWEJ W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYM

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008


(pobierz opis publikacji)


 


Ewa Oziewicz

DYLEMATY ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJÓW AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ NA TLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 

 

  

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO NR 24

Praca zbiorowa pod redakcją Hanny Treder

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007

 

Kolejna publikacja z serii Prace i Materiały IHZ zawiera piętnaście artykułów ukazujących najnowsze wyniki badań prowadzonych przez pracowników Instytutu.

Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, udziału Polski w międzynarodowym systemie ekonomicznym, zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków finansowych.

Szczególna część publikacji poświęcona została obchodzącemu swój jubileusz Panu Profesorowi Zygmuntowi Krasuckiemu oraz Pani Ewelinie Kuligowskiej, która przez wiele lat kierowała sekretariatem Instytutu.

Ponadto, jak w każdej poprzedniej edycji, zaprezentowane zostały najważniejsze wydarzenia w Instytucie w minionym roku akademickim oraz szczególne osiągnięcia studentów ze specjalności prowadzonych przez IHZ.

 

  

Krystyna Żołądkiewicz

INTEGRACJA EKONOMICZNA AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII JAKO PRZYKŁAD WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW INTEGRACYJNYCH

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 

Jest to pierwsza książka na polskim rynku wydawniczym zajmująca się problematyką integracji Australii i Nowej Zelandii (CER). Publikacja zawiera omówienie genezy i głównych przesłanek tej integracji gospodarczej, ewolucję tendencji integracyjnych pomiędzy obu krajami oraz instytucjonalne determinanty strefy wolnego handlu Australii Nowej Zelandii. W pracy zaprezentowano także analizę wpływu liberalizacji rynku towarów i usług w CER na wielkość i strukturę wzajemnych obrotów handlowych, a także liberalizację przepływu czynników produkcji. Odniesiono się również do nowego podejścia do kwestii integracji ekonomicznej obu krajów i potencjalnych skutków utworzenia Jednolitego Rynku Ekonomicznego Australii i Nowej Zelandii opartego na doświadczeniach Unii Europejskiej.

 

  

Hanna Treder

ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 

Publikacja zawiera omówienie głównych tendencji w rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w różnych aspektach: rozwiązań prawnych, instytucjonalnych oraz relacji pomiędzy podmiotami tworzącymi strukturę rynku. Poszczególne zagadnienia dotyczące polskiego sektora finansowego przedstawione zostały na tle tendencji integracyjnych, zachodzących w Unii Europejskiej. W tym kontekście dokonana została ocena stanu polskiego rynku oraz określone zostały kierunki dalszego rozwoju ubezpieczeń w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej.

 

  

INNOWACYJNOŚĆ W BUDOWANIU GOSPODARKI WIEDZY W POLSCE

red. nauk.: Ewa Okoń-Horodyńska, Sylwia Pangsy-Kania

recenzenci: Danuta Marciniak-Neider, Krzysztof Piech

Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007
 

Celem ksiązki jest wykazanie znaczenia innowacyjności w procesie kreowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. W publikacji zawarte zostały zarówno teoretyczne, jak i praktyczne rozważania w kontekście celów zapisanych w Strategii Lizbońskiej, które stanowią punkt odniesienia opracowań znajdujących się w niniejszej książce.

Książka jest zbiorem 16 opracowań, 21 autorów z różnych środowisk akademickich w Polsce. Została podzielona na trzy powiązane ze sobą części, zgodnie z założeniem, że innowacyjność Polski zależy od skoordynowanych działań podejmowanych na poziomie makroekonomicznym, regionalnym oraz przedsiębiorstw.

 

 

 

 Sylwia Pangsy-Kania

POLITYKA INNOWACYJNA PAŃSTWA A NARODOWA STRATEGIA KONKURENCYJNEGO ROZWOJU

Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007


(pobierz opis publikacji)


 

 

 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO NR 23

Praca zbiorowa pod redakcją Hanny Treder

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006


 

 

 Sławomir Antkiewicz

RYNEK DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POLSCE. INSTRUMENTY, INNOWACJE, PERSPEKTYWY

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006


(pobierz opis publikacji)


 

Praca zbiorowa pod redakcją Edmunda Pietrzaka i Magdaleny Markiewicz

FINANSE, BANKOWOŚĆ I RYNKU FINANSOWE

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006

 

 (pobierz opis publikacji)

 

 


Praca zbiorowa pod redakcją Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera

PODRĘCZNIK SPEDYTORA

Wydanie trzecie

Wydawca: POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI, Gdynia 2006


  (pobierz opis publikacji)

Zakupu podręcznika w cenie 180 zł można dokonać m.in. w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki email: pisil@pisil.pl

 
 

 

 Janusz Neider

TRANSPORT W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006

 

 

 THE INFLUENCE OF THE GLOBALIZATION PROCESSES ON CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN REGION

PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO NR 22

Praca zbiorowa pod redakcją Karoliny Klecha i Tomasza Michałowskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006


 

 

 Joanna Bednarz, Eugeniusz Gostomski

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006


  (pobierz opis publikacji)

 

 


POLISH TRANSFORMATION EXPERIENCE

PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO NR 21

Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Pietrzak

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006
 

 

  

ZESZYTY STUDENCKIE WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UG

NASZE STUDIA nr 2/2005

red. Sylwia Pangsy-Kania, Magdalena Markiewicz

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 

Drugi numer zeszytów studenckich „Nasze Studia”, publikacji której autorami są studenci Wydziału Ekonomicznego UG. Jest to pismo studentów dla studentów, którego celem jest wspieranie wymiany wiedzy, jej pogłębianie oraz stwarzanie motywacji do poszukiwania ciekawych tematów prac magisterskich, w których teoria i badania empiryczne tworzą integralnie związane ze sobą części.

 

  

GOSPODARKA POLSKI W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, BRANŻE, REGIONY

red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 

Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie spektrum zagadnień związanych z polską gospodarką przez pryzmat przedsiębiorstw, branż i regionów. Tak postawionemu celowi odpowiada konstrukcja książki. W pierwszej części przedstawione zostały zagadnienia dotyczące rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które cechuje m.in. wysoka elastyczność oraz adaptacyjność do zmieniających się wymagań rynku, szybkość dokonywania zmian w profilu produkcji i technologii, bliskość oraz łatwość nawiązywania kontaktów z klientami, umiejętność wyszukiwania nisz rynkowych. W drugiej części książki przedstawione zostały procesy gospodarcze w wybranych branżach i sektorach gospodarki. Ostatni rozdział został poświęcony teoretycznym i praktycznym aspektom związanym z polityką regionalną.

 

  

POLSKA GOSPODARKA W UE. INNOWACYJNOŚĆ, KONKURENCYJNOŚĆ NOWE WYZWANIA

red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005

 

Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza zagadnień związanych z innowacyjnością i konkurencyjnością polskiej gospodarki, w wymiarze makro-, mezo- i mikroekonomicznym, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Zaprezentowane referaty odzwierciedlają zróżnicowane oceny i perspektywy dotyczące polskiej gospodarki w zjednoczonej Europie w kierunku budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Książka podzielona została na trzy części. W pierwszej części zwrócona została uwaga na funkcjonowanie przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce. W części drugiej przedstawione zostały wybrane aspekty dotyczące konkurencyjności oraz innowacyjności. Książkę kończą rozważania na temat możliwości budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, które zostały zawarte w ostatniej części niniejszej publikacji.

 

  

POLITYKA I ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI W UE. OCENA I PERSPEKTYWY

red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005

 

W ksiązce zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące polityki i rozwoju gospodarczego Polski w aspekcie pierwszej rocznicy funkcjonowania naszej gospodarki w zjednoczonej Europie. Artykuły odzwierciedlają zróżnicowane poglądy, oceny oraz perspektywy polskiej gospodarki. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie przeglądu dorobku naukowego młodych polskich ekonomistów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wnioski, które stanowić mogą motywację do dalszych dociekań badawczych.

Książka została podzielona na trzy części. W pierwszej przedstawione zostały ogólne zagadnienia dotyczące polityki gospodarczej Polski, w drugiej zagadnienia polityki fiskalnej i budżetowej, w trzeciej zwrócono uwagę na aspekty finansowe. Książkę kończą zagadnienia prezentujące procesy związane z handlem zagranicznym.

 

  

Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider

TRANSPORT MULTIMODALNY W EUROPIE

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005

 

(pobierz opis publikacji)


 

 

 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO NR 20

Praca zbiorowa pod redakcją Hanny Treder

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005


 

 

 PODSTAWY HANDLU ZAGRANICZNEGO

pod redakcją Hanny Treder

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005


(pobierz opis publikacji)


  

Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Oziewicz

PRZEMIANY WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
 

Zachodzące w świecie procesy internacjonalizacji i globalizacji, a także rozszerzenie Unii Europejskiej sprawiają, że rośnie zainteresowanie międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, przede wszystkim w wymiarze praktycznym. Podręcznik ten wyjaśnia problemy, pokazuje struktury i sposoby funkcjonowania współczesnej gospodarki poprzez prezentację w wymiarze światowym m.in. handlu towarowego i handlu usługami, polityki ekonomicznej, przepływów kapitałowych i migracji zasobów pracy, transferu technologii, systemu walutowego i rynki finansowego, efektów integracji i globalizacji.

Podręcznik jest przeznaczony dla pracowników nauki i studentów uczelni wyższych kształcących się w zakresie: ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, europeistyki.

Książka liczy 326 stron, w jej skład wchodzi sześć aneksów.

 

 

 

 Anna Maria Nikodemska-Wołowik,
(współautorzy T. P. Górski, M. Wołowik)

NIE TYLKO LOGOTYP. PRZYNALEŻNOŚĆ I WYRÓŻNIENIE W BIZNESIE

Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004


(pobierz opis publikacji)


  

Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider

TRANSPORT MULTIMODALNY W EUROPIE

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005

 

(pobierz opis publikacji)


  

Eugeniusz Gostomski

HANDEL WIĄZANY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004
 

Celem pracy jest usystematyzowanie wiedzy na temat roli handlu wiązanego (countertrade) we współczesnej gospodarce światowej, a w szczególności określenie przyczyn występowania, klasyfikacja i ocena jego form, przedstawienie kierunków ewolucji oraz zarysowanie koncepcji planowania i realizacji transakcji wiązanych w przedsiębiorstwie. W pracy przedstawiono też rolę banków w międzynarodowym handlu wiązanym oraz stosunek GATT/WTO, MFW i OECD do tej formy wymiany handlowej. Cała koncepcja pracy ukierunkowana jest na weryfikację podstawowej tezy pracy, że handel wiązany jest racjonalną odpowiedzią podmiotów gospodarczych na zakłócenia w działaniu mechanizmu konkurencji na rynkach międzynarodowych spowodowane zjawiskami kryzysowymi w gospodarce światowej, trudnościami płatniczymi i praktykami protekcjonistycznymi ze strony rządów wielu państw. W warunkach niedoskonałości rynku ułatwia on podmiotom gospodarczym realizację pożądanych celów w zakresie handlu zagranicznego, głównie jednak o charakterze krótkoterminowym. Autor wykorzystał teorię zakłóceń rynkowych do wyjaśnienia podstawowych zagadnień międzynarodowego handlu wiązanego.

 

 

 

 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO NR 19

Praca zbiorowa pod redakcją Hanny Treder

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2004


(pobierz opis publikacji)


 

 

Bohdan Jeliński

POLSKA POLITYKA HANDLU ZAGRANICZNEGO
w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003


(pobierz opis publikacji)


 

 

 Danuta Marciniak-Neider

ROZLICZENIA W HANDLU ZAGRANICZNYM

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004


(pobierz opis publikacji)

  

CYKLE KONIUNKTURALNE - TEORIA, ANALIZA I PRAKTYKA

Renata Orłowska, Sylwia Pangsy-Kania

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

 

Podręcznik dotyczy zagadnień cyklu koniunkturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki teorii, analizy i praktyki. Książka umożliwia poznanie podstawowych zagadnień związanych z koniunkturą gospodarczą, stanowiąc punkt wyjścia do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie nauki.

Podręcznik został podzielony na pięć części:
Część I – Pojęcie i cechy cyklu koniunkturalnego klasycznego i współczesnego.
Część II – Przyczyny cykliczności w gospodarce – teorie cyklu koniunkturalnego.
Część III – Przepływy międzynarodowe a cykl koniunkturalny.
Część IV – Oddziaływania państwa na gospodarkę i stabilność wzrostu gospodarczego.
Część V – metody diagnozowanie i prognozowania koniunktury gospodarczej.

Każda część została zakończona zestawem pytań i zadań, a na końcu podręcznika umieszczony został słownik najważniejszych pojęć z zakresu cyklu koniunkturalnego.

 

 

DIAGNOZOWANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W POLSCE

red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania, Krzysztof Piech,

Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003


Celem książki jest dokonanie diagnozy koniunktury gospodarczej w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat. Książka łącząc aspekty teoretyczne i empiryczne dowodzi istnienia cyklu koniunkturalnego w Polsce. Przedstawione w niej zostały przemyślenie i wyniki badań naukowców i praktyków z różnych dziedzin. Autorami są pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz niezależnych instytucji i ośrodków badawczych: CASE, IBnGR, IKCHZ, Ipsos.

Książka została podzielona na pięć części:

Część I - Teoretyczne aspekty analizy koniunktury gospodarczej.
Część II – Koniunktura międzynarodowa a gospodarka Polski.
Część III – Finansowe aspekty koniunktury.
Część IV – Analiza sektorowa koniunktury w Polsce.
Część V – Konsumenci wobec zmian koniunktury.

Książka skierowana jest do analityków gospodarczych, naukowców, studentów kierunków ekonomicznych oraz osób zainteresowanych koniunkturą gospodarczą, giełdową, makroekonomią i międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.

 

 

ZESZYTY STUDENCKIE WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UG

NASZE STUDIA nr 1/2003

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego: Sylwia Pangsy-Kania
 

Publikacja zawiera artykuły napisane przez studentów Wydziału Ekonomicznego. Pierwszy numer Zeszytów Studenckich to pismo studentów dla studentów, którego celem jest wspieranie wymiany wiedzy, jej pogłębianie oraz stwarzanie motywacji do poszukiwania ciekawych tematów prac magisterskich, w których teoria i badania empiryczne tworzyć będą integralnie ze sobą związane części. Publikacja zakończona została wynikami ankiety „Przedsiębiorczość, własna firma – kluczem do sukcesu?!”.

 

 

 

 Praca zbiorowa pod redakcją Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera

PODRĘCZNIK SPEDYTORA

Wydanie drugie. Poszerzone i uzupełnione.

Wydawca: POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI, Gdynia 2003


(pobierz opis publikacji)


 

 

PODSTAWY HANDLU ZAGRANICZNEGO

pod redakcją Hanny Treder,

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003


(pobierz opis publikacji)

 

 

 

 ZJAWISKA I TENDENCJE W ROZWOJU GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO, NR 18

praca zbiorowa pod red. Hanny Treder

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003


(pobierz opis publikacji)Danuta Marciniak-Neider

PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM

Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003
 

Książka, wydana w 2003 roku (trzecia edycja), jest aktualną publikacją poświęconą zasadom i sposobom realizacji płatności w handlu zagranicznym. Omówiono w niej m.in. weksle, czeki, inkaso dokumentowe i akredytywę dokumentową, gwarancje bankowe, koszty operacji bankowych, faktoring międzynarodowy, forfaiting, regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej, a także zaprezentowano wzory dokumentów związanych z płatnościami handlu zagranicznego.

Książka zainteresuje nie tylko studentów, ale i praktyków zajmujących się eksportem i importem.

 


Joanna Pietrzak

CZYNNIKI PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU BANKOWYCH USŁUG DETALICZNYCH

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002


(pobierz opis publikacji)Bohdan Jeliński

POLSKA POLITYKA HANDLU ZAGRANICZNEGO

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002


(pobierz opis publikacji)


Praca zbiorowa pod redakcją Anny Marii Nikodemskiej-Wołowik

MARKETING - STUDIA PRZYPADKÓW

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002


(pobierz opis publikacji)Pod redakcją Tadeusza Szczepaniaka

TRANSPORT I SPEDYCJA W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wydanie drugie zmienione, Warszawa 2002


(pobierz opis publikacji)

 

 Sławomir Antkiewicz

AKCJE I OBLIGACJE W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW

Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002

 

 (pobierz opis publikacji)

 


Pod redakcją Danuty Marciniak-Neider

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA

Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001
 

Publikacja ta, poświęcona różnym aspektom transportu międzynarodowego i spedycji, została wydana z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Tadeusza Szczepaniaka, twórcy sopockiego ośrodka badań spedycji międzynarodowej. Przedmiotem prezentacji 13 autorów są m.in. polityka transportowa, problemy tranzytu, przemiany w transporcie kolejowym i żegludze morskiej, wybrane zagadnienia spedycji międzynarodowej.

 


Pod redakcją Ewy Oziewicz

PROCESY INTEGRACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
 

Książka “Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej” pod redakcją naukową Ewy Oziewicz jest zespołową pracą czterech autorów z Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego: A.B. Kisiel-Łowczyc, A. Makacia, E. Oziewicz i K. Żołądkiewicz.

Całość składa się z dziewięciu rozdziałów (279 stron) opatrzonych licznymi tablicami i rysunkami, a także wielostronicową bibliografią.

Opracowanie zawiera teoretyczne podstawy międzynarodowej integracji gospodarczej, a także rozważania na temat poszczególnych ugrupowań regionalnych, europejskich: Unii Europejskiej EFTA, CEFTA oraz mało znanej BFTA, jak i pozaeuropejskich: NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, APEC i in. Kolejne rozdziały zawierają omówienie poszczególnych ugrupowań. Ostatni rozdział opisuje stosunki między Unią Europejską a rozwijającymi się krajami AKP w ramach kolejnych konwencji z Lomé, jako swoisty element integrujący w gospodarce światowej.

 


Pod redakcją Jerzego Kujawy

Współautorzy: Zenon Kamiński, Danuta Marciniak-Neider, Jerzy Orzechowski

MARDIC

Słownik anglojęzycznych terminów i skrótów handlu morskiego

Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001

 

MARDIC jest specjalistycznym słownikiem, który może służyć zarówno studentom, jak i pracownikom (początkującym zwłaszcza, ale nie tylko) przedsiębiorstw i instytucji związanych z handlem morskim, to jest z eksportem i importem realizowanym drogą morską, z jego spedycyjną i transportową obsługą oraz z ubezpieczeniami morskimi. W tej sferze głównym językiem kontaktów, negocjacji i dokumentacji umów i zdarzeń jest język angielski. Nawet dobra jego ogólna znajomość nie wystarcza jednak do właściwego odczytania i zrozumienia wielu specyficznych terminów, formuł, szerszych wyrażeń oraz ich powszechnie używanych skrótów w żegludze i obrocie portowo-morskim. Pomocą w tym zakresie ma służyć ten słownik.

 


Sylwia Pangsy - Kania

ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE POLSKI

Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001
 

Prezentowana książka jest jedyną na polskim rynku publikacją poświęconą problematyce zadłużenia zagranicznego Polski. Przedstawione w niej zostały kwestie dotyczące międzynarodowych długów m.in.: proces zadłużania się Polski, usystematyzowane i uporządkowane pojęcia związane ze sposobami redukcji zadłużenia, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych technik redukcji zagranicznych długów (np.: debt for equity swap, debt for nature swap, obligacje Brady’ego, buy-back) oraz perspektywy spłaty polskich długów wobec wierzycieli rządowych i banków prywatnych.

 


Anna Maria Nikodemska-Wołowik

ZASADY SKUTECZNEJ PREZENTACJI W BIZNESIE

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000
 

Autorka zaproponowała potraktowanie prezentacji jako środka do osiągania celów rynkowych, aby stała się ona mocną stroną firmy i jednym z narzędzi ułatwiających zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Skoncentrowała uwagę na prezentacjach formalnych.

Podręcznik pełnić ma funkcję poradnika. Można odnaleźć w nim odpowiedzi na następujące pytania:
jakie informacje należy zebrać przed przygotowaniem prezentacji,
jak przygotować wystąpienie,
jak przeprowadzić prezentację,
jak sobie radzić w sytuacjach niespodziewanych.

Książka skierowana jest do wszystkich osób, na których spoczywa niełatwe zadanie przedstawiania pewnych treści kontrahentom przy zastosowaniu formy osobistego przekazu.

Podręcznik liczy 52 strony, wydany został w formacie B5

 


Pod redakcją Zygmunta Krasuckiego

TRANSPORT I SPEDYCJA W HANDLU ZAGRANICZNYM

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
wydanie drugie zmienione, Gdańsk 1997, 2000 r.


(pobierz opis publikacji)
 


Dorota Simpson

MODELE STRATEGII MARKETINGOWYCH I MOŻLIWOŚĆ ICH ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPEDYCYJNYCH

Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999
 

Książka może być wykorzystana zarówno przez studentów specjalizujących się w marketingu usług, jak i przez przedstawicieli praktyki gospodarczej, w szczególności sfery transportowo-spedycyjnej, dla których przydatne będą zaproponowane w pracy modele strategii marketingowych ze wskazaniem warunków towarzyszących ich implementacji zawarte w rozdziale czwartym. W pracy zawarte zostało między innymi omówienie tematyki związanej z klasyfikacją usług oraz wykorzystaniem instrumentów marketingowych w procesie adaptacji firmy do zmieniających się warunków otoczenia rynkowego.

 


Anna M. Nikodemska-Wołowik

JAKOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

 

Książka stanowi podstawowy przewodnik, ułatwiający poruszanie się w obszarze jakościowych badań marketingowych. Autorka skoncentrowała się przede wszystkim na konsumencie indywidualnym, którego zachowanie jest wypadkową wielu uwarunkowań o charakterze wewnętrznym, psychicznym, a tym samym często niemożliwych do odkrycia w sposób bezpośredni.

Celem książki jest wyjaśnienie istoty jakościowych badań marketingowych, przedstawienie podstaw teoretycznych metodologii badawczej, uporządkowanie i klasyfikacja stosowanych metod oraz zaprezentowanie roli tychże badań we współczesnym marketingu w Polsce i na świecie. Służą temu liczne przykłady opracowane specjalnie dla potrzeb podręcznika. Swoimi doświadczeniami w przeprowadzaniu jakościowych badań marketingowych dzielą się praktycy rynkowi - zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy, czyli przedstawiciele firm badawcze.

Podręcznik liczy 208 stron, wydany został w formacie A5.

 

  

Ewa Oziewicz

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W ROZWOJU GOSPODARCZYM KRAJÓW AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ (ASEAN)

Wydawnictwo UG, Gdańsk 1998

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

Nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej publikacja “Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)” autorstwa Ewy Oziewicz to pierwsza na polskim rynku książka zajmująca się tym tak obiecującym regionem świata.

Autorka w pięciu rozdziałach (273 strony) omawia zarówno gospodarki krajów ASEAN, ich związki i rozwój, jak i prowadzi teoretyczne rozważania na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

 

  

Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider

TRANSPORT INTERMODALNY

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
 

Książka przeznaczona jest dla studentów interesujących się transportem międzynarodowym, a także praktyków-menedżerów, dla których może stanowić uzupełnienie ich wiedzy i doświadczenia w zakresie transportu intermodalnego. Publikacja ta nie tylko systematyzuje wiedzę teoretyczną, prezentując pojęcie, rodzaje, technikę i technologię przewozów intermodalnych, lecz także zawiera wiele wiadomości praktycznych z zakresu zarządzania procesem transportowym, w tym aspekty handlowo-prawne oraz dokumentację przewozów intermodalnych.

 

 

 

 Zygmunt Krasucki

WSPÓŁCZESNE TEORIE ROZWOJU KRAJÓW GOSPODARCZO SŁABIEJ ROZWINIĘTYCH


Wydawnictwo UG, Gdańsk 1996


(pobierz opis publikacji)