O Katedrze Biznesu Międzynarodowego

Katedra Biznesu Międzynarodowego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

 

tel.  58 523 14 90

 

e-mail:
katarzyna.kuchcinska@ug.edu.pl

 

Katedra Biznesu Międzynarodowego (do 30.11.2019 r. Instytut Handlu Zagranicznego UG) powstała z dniem 1.10.2019 r. na podstawie nowego Statutu UG, funkcjonującego od tego właśnie dnia. Katedra jest bezpośrednim następcą Instytutu Handlu Zagranicznego, powstałego w 1970 roku, jako jednostka dydaktyczno-badawcza ówczesnego Wydziału Ekonomiki Transportu, obecnie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Dyrektorzy Instytutu Handlu Zagranicznego

 • prof. dr hab. Stanisław Ładyka (1970-1973)
 • prof. zw. dr hab. Zygmunt Dmowski (1973-1978)
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Szczepaniak (1978-1993)
 • prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider (1993-1999)
 • prof. zw. dr hab. Janusz Neider (1999-2002)
 • prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider (2002-2008)
 • prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński (2008-2016)
 • prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz (2016-2019)

Kierownicy Katedry Biznesu Międzynarodowego

 • prof. dr hab. Ewa Oziewicz (2019-2020)
 • dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG (2020-


Praca naukowo-dydaktyczna Katedry związana z kierunkiem studiów prowadzona jest przez następujące jednostki organizacyjne:

 • Zakład Handlu Zagranicznego,
 • Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych,
 • Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych,
 • Zakład Strategii Marketingowych.
 

Katedra przywiązuje dużą wagę do ścisłych i bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwami oraz instytucjami związanymi z obrotem międzynarodowym, które pozwalają łączyć teorię z praktyką gospodarczą, stanowiąc istotny element kształcenia studentów. Równie duże znaczenie w procesie naukowym i dydaktycznym ma współpraca, którą Katedra utrzymuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W jej wyniku wielu studentów ma okazję podjąć studia za granicą w ramach programu Erasmus oraz w ramach umów dwustronnych poza Europą, natomiast pracownicy mogą rozwijać swój warsztat naukowy i dydaktyczny, odbywając staże w partnerskich uczelniach.