Z życia Katedry

Prof. zw. dr hab. E. Oziewicz i dr hab. J. Bednarz, prof. UG wzięły udział w Konferencji Business Beyond Borders - Destination Africa, która odbyła się w PPNK w Gdyni 5 marca 2020 roku. Konferencja została zorganizowana przez "Pracodawców Pomorza", Agencję Rozwoju Pomorza S.A., bConnect Business Development, Iddeni i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

 

 

W dniach 24-28 lutego 2020 r. gościliśmy profesorów z Hochschule Bremen. Prof. Dr. Hans H. Bass prowadził wykład na temat: Do we need European industrial policy to counter China's potential technology leadership? Prof. em. Dr. habil. Ernst Mönnich, wykład prowadziła zajęcia na temat: Technical Regress: A Challenge with growing Economic Importance. Przyjazd Panów profesorów odbył się w ramach programu Erasmus+.

 

 

Z dniem 18 lutego 2020 r.  nowym Kierownikiem Katedry Biznesu Międzynarodowego została mianowana dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG.

 

 

W dniach 3-4 lutego 2020 r. gościliśmy członków Komitetu Sterującego NICE Network. Tym razem gospodarzem dorocznego spotkania była dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG - członek Komitetu Sterującego NICE Network w nowej kadencji.  W spotkaniu udział wzięli: Thomas Hoffmann z FH Nordhausen, Roelijn Kok z Windesheim University z Zwolle, Brecht Masschaele z Artevelde Hogeschool z Gent, Regina Parzer z IMC Krems oraz Gordana Nikolic i Iris Ŝodaz z PAR University College w Rijece. W spotkaniu uczestniczyła też prof. Ewa Oziewicz.

 

W dniach 9-13 grudnia 2019 pracownicy naszej Katedry prowadzili zajęcia w Hochschule Bremen w Niemczech. W dniach 25-29 listopada 2019 r. gościliśmy Panią Jaana Kivivuori z Turku University of Applied Sciences, która w ramach programu Erasmus+ prowadziła wykłady: Entrepreneurship in Finland oraz Finish Brands dla studentów naszych specjalności.

 

 

Z dniem 1 listopada 2019 r. nastąpiła oficjalnie zmiana nazwy Instytutu Handlu Zagranicznego na Katedrę Biznesu Międzynarodowego.

 

 

W dniu 25 września 2019 r. w gdańskim hotelu Hilton odbyła się uroczystość zorganizowana przez Konsulat Generalny Chińskiej Republiki Ludowej z okazji 70. rocznicy powstania ChRL oraz nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z tym państwem. W uroczystości organizowanej przez Konsulat Generalny ChRL udział wzięła prof. Ewa Oziewicz.

 

 

M. Mosionek-Schweda oraz Ł. Dopierała wzięli udział w konferencji 6th International Scientific Conference "Social security systems in the light of demographic, economic and technological challenges”, zorganizowanej przez Katedrę Nauk Ekonomicznych z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w Poznaniu w dniach 19-20 września 2019 roku. Więcej: http://mke2019.put.poznan.pl

 

W dniu 4 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze, organizacyjne, po przekształceniach i zmianie nazwy, zebranie Katedry Biznesu Międzynarodowego – sukcesorki Instytutu Handlu Zagranicznego.

 

 

W dniu 25 czerwca 2019 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Rybackiej na temat: „Rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej banków”. Promotorem pracy była dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG, a promotorem pomocniczym dr Tomasz Czuba

 

 

W dniach 15-18 czerwca 2019 r. prof. Joanna Bednarz i prof. Ewa Oziewicz uczestniczyły w dorocznym spotkaniu NICE Network organizowanym tym razem przez Artevelde Hogeschool w Gandawie (Belgia). Prof. Joanna Bednarz została jednomyślnie wybrana na stałego członka pięcioosobowego Komitetu Sterującego NICE Network na najbliższe trzy lata. Zastąpiła ustępującą po dwóch kadencjach prof. Ewę Oziewicz.

 

 

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Cypriana Tomasika. Temat pracy: „Znaczenie zużycia wody dla polskiego handlu produktami rolnymi”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Ewa Oziewicz.

 

 

31 maja 2019 gościliśmy Eketerinę Orlovą – Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej MGIMO w Rosji. Rozmowa dotyczyła kontynuacji współpracy pomiędzy KBM a MGIMO.

 

 

http://inspirujaceprzyklady.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/fip-logo-kolor.png

W dniach 23 i 30 maja 2019 roku na zajęciach z Marketingu dla II roku specjalności Handel Zagraniczny Stacjonarnych Studiów Licencjackich gościem była Kinga Dąbrowska, reprezentująca fundacje Aż Sobie Zazdroszczę oraz Inspirujące Przykłady. Studenci mieli okazję porozmawiać o specyfice działalności marketingowej w instytucjach non-profit z osobą, która koordynuje tego typu działania w obu tych fundacjach.

 

 

M. Mosionek-Schweda uczestniczyła w V Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego nt. "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku" („The financial law towards challenges of the XXI century“), której organizatorami byli Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa, Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Czechy, Katedra Prawa Finansowego i Podatkowego Wydziału Prawa, Uniwersytetu Pawła Józefa Šafárika w Koszycach, Słowacja. Konferencja odbyła się w Karlskronie oraz Olandii w dniach 10-13 maja 2019 roku.

 

Prof. (FH) Dr. Maximilian Schachner z IMC University of Applied Sciences Krems prowadził dla naszych studentów wykłady na temat University education in Austria. Zajęcia odbyły się w dniach 7-10 maja 2019 r.

 

 

M. Mosionek-Schweda odbyła w maju 2019 roku wizytę studyjną na University College London, Institute of Education. W trakcie wizyty ukończyła kurs Masters of Didactics, University College London, Institute of Economics, London. Więcej: http://ekonom.ug.edu.pl/web/news/index.html?&IdNews=3394

 

 

W ramach programu Erasmus+ prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz i dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG prowadziły zajęcia w Institute of Technology Tralee w Irlandii w kwietniu 2019 r.