Koła naukowe

Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych funkcjonuje od 1998 roku przy Instytucie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Opiekunami Koła są: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider oraz dr Magdalena Markiewicz (założycielka Koła).

KNFM to forum studentów zainteresowanych wymianą myśli, doświadczeń, oraz pogłębianiem wiedzy z zakresu finansów i bankowości.

Przez lata pozostajemy wiodącym kołem naukowym na WE. Zasadniczym celem naszej działalności jest promowanie tematyki finansów międzynarodowych, bankowości oraz rynku kapitałowego
Aktywne działanie studentów zrzeszonych w naszym Kole Naukowym przyczynia się do współpracy z takimi instytucjami jak:

 • Narodowy Bank Polski,
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • Warszawska Giełda Towarowa w Warszawie,
 • Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego (FERK),
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII),
 • Media Skok Sp. z o.o.,
 • Gazeta Bankowa.


Wybrane projekty organizowane przez Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych:

 • organizowanie corocznych studenckich konferencji naukowych z cyklu „Kierunki rozwoju finansów i bankowości w Polsce i na świecie”,
 • organizowanie Testu Wiedzy Ekonomicznej,
 • uczestnictwo w konferencjach i seminariach, m. in. w NBP, FERK, SII,
 • przygotowanie profesjonalnej publikacji „Zeszytów Studenckich Wydziału Ekonomicznego” – merytorycznego forum wypowiedzi studentów naszego wydziału w postaci zbioru esejów naukowych, pod redakcją kadry naukowej Wydziału Ekonomicznego,
 • warsztaty z zakresu handlu walutami na rynku FOREX i organizowanie szkoleń z zakresu rynku FOREX we współpracy z EFIX Polska oraz CB Global Trading,
 • organizację interaktywnych warsztatów w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki,
 • spotkania z praktykami życia gospodarczego,
 • wyjazdy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Warszawską Giełdę Towarową,
 • współorganizacja z innymi kołami naukowymi Wydziałowej Konferencji Naukowej "Wybieramy Pomorze” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.


Aktywność naszych członków była już wielokrotnie nagradzana, m.in. nominacją w latach 1999/2000 oraz 2005/2006 do Nagrody Czerwonej Róży w kategorii najlepsze koło naukowe na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, zostać najlepszym Kołem Naukowym ze wszystkich na Uniwersytecie Gdańskim, jak również znaleźć się w czołówce najlepszych Kół Naukowych Trójmiasta


Więcej informacji na temat Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych znajduje się na stronie internetowej: www.knfm.org/

Kontakt: knfm@knfm.org

 

Koło Naukowe Handlu Zagranicznego "HaZet"

Kontakt hazet@gazeta.pl

W grudniu 2004 roku studenci czwartego roku specjalności Handel zagraniczny założyli Koło Naukowe Handlu Zagranicznego „HaZet”, nawiązując do tradycji z lat 70. XX wieku, kiedy przy Instytucie Handlu zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego również istniało podobne Koło Naukowe.

Opiekunem Koła jest dr Monika Grottel z Instytutu Handlu Zagranicznego. Opiekunem Honorowym jest pani prof. dr hab. Ewa Oziewicz.

Koło zrzesza studentów chcących rozwijać swoje zainteresowania związane z wszelkimi aspektami handlu zagranicznego oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych, jak również osoby które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni. Koło, wydaje własną gazetkę „HaZet Tribune”, gdzie studenci mogą wyrazić opinię na tematy szczególnie ich interesujące. W działalność Koła na stałe wpisały się już potkania z praktykami,  konferencje pod nazwą Dzień Handlu Zagranicznego, oraz konferencje o tematyce gospodarczo-kulturalnej związane z różnymi regionami świata (Dzień Tajski, Dzień Azjatycki, Dzień Ameryki Południowej).

Koło regularnie uczestniczy w Bałtyckim Festiwalu Nauki, współpracuje z pomorskimi firmami i organizuje warsztaty i szkolenia z udziałem praktyków.

Więcej informacji na temat Koła znajduje się na stronie  http://www.hazet.ek.ug.edu.pl/.

 


 

Koło naukowe PR

 

Profil działalności Koła Naukowego PR

 

Koło Naukowe Public Relations działa od 2006 roku, kiedy to po – rozwiązaniu Studenckiego Centrum Promocji Wydziału Ekonomicznego - aktywna grupa studentów specjalności Marketing, która była szczególnie zainteresowana pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu public relations założyła Koło Naukowe PR. Od tego czasu członkowie Koła bardzo aktywnie włączyli się w życie akademickiego nie tylko Wydziału Ekonomicznego, ale i całego Uniwersytetu, poprzez organizowanie i aktywny udział w wielu przedsięwzięciach, mających na celu promocję swojej Alma Mater, ale także Wydziału i własnego Koła. W ten sposób przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku swojej uczelni i organizacji w której działają. Zaangażowanie w prace Koła ułatwia aktywne uczestniczenie w życiu akademickim Trójmiasta i przyczynia się do osobistego rozwoju studentów.

 

Głównym zadaniem KNPR jest umożliwienie jego członkom budowy sieci kontaktów, które zaowocują w ich dalszej karierze. Tworzenie stałych relacji partnerskich w społeczności studenckiej, jak i poza nią w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami w celu wypracowania sobie właściwego miejsca w realiach biznesowych. 

 

Koło Naukowe Public Relations jest dla ludzi, którzy chcą się samorealizować oraz mają potrzebę kontaktu z nieszablonowymi źródłami wiedzy, bo przecież „Studia to coś więcej niż nauka!”. Niech to motto przyświeca wszystkim, którzy chcą odnieść sukces. 

 

KNPR współpracuje z przedstawicielami praktyki gospodarczej, przedsiębiorcami, osobami posiadającymi niekonwencjonalne podejście do biznesu, które rozumieją współczesne realia koordynacji zarządzania organizacją i rosnącą rolę social media. Studenci Koła dążą do rozwijania swoich talentów poprzez pogłębianie wiedzy fachowej, zdobywanie umiejętności współpracy i komunikacji. Za swoje motto członkowie Koła przyjęli następujące stwierdzenie Roberta Cialdini’ego:

„Era współczesna, często nazywana Wiekiem Informacji, nigdy nie bywa nazwana Wiekiem Wiedzy. Informacja nie przekłada się bezpośrednio na wiedzę. Musimy ją najpierw przetworzyć - dotrzeć do niej, przyswoić, zrozumieć, scalić z informacją już posiadaną i utrzymać.” 

Członkostwo w KNPR umożliwia studentowi aktywne działanie w trakcie studiów, ciekawe i pożyteczne spędzanie czasu, udział w różnorodnych projektach, samorealizację, poznanie wyjątkowych ludzi oraz nabycie tak ważnego doświadczenia!

Więcej o KNPR można dowiedzieć się tutaj:

 

http://knpr.ek.ug.edu.pl/

 

https://www.facebook.com/KNPR.UG

 

Struktura organizacyjna Koła Naukowego PR

 

Opiekun: prof. UG  dr hab. Dorota Simpson

Prezes: Piotr Spychalski

Wiceprezes: Aneta Szarafiejewa

Liczba członków: 29

Studenci opiekunowie działów:

PR - Miachał Walerzak

Fundrising - Karolina Lejkowska

Human Resources – Adam Rzeźniczak

Logistyki – Maria Stolpa

Project Management – Aneta Szarafijewa

 

 

 

Koło Naukowe Public Relations

Wydziału Ekonomicznego UG

ul. Armii Krajowej 119/121

81-824 Sopot

e-mail: publicrelationsug@gmail.com

 

 
Wybrane projekty realizowane przez członków KNPR w latach 2010-2014
 

1. Projekty cykliczne 
 
•rekrutacja nowych członków
•organizacja akcji charytatywnych z okazji święta  mikołajkowego lub świąt Bożego Narodzenia („Słodki Mikołaj”, „Mikołajkowy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego”, „Akcja święta dla każdego”, „Szlachetna Paczka”),
•projekt „PRosto na szczyt” (warsztaty, cykle szkoleniowe i spotkania z wybitnymi przedstawicielami praktyki),
•organizacja „Mostów Ekonomicznych” (wymiana ze studentami z innych polskich uczelni, głównie współpraca ze studentami z SGH)
•organizacja konferencji tematycznych związanych z PR
•współpraca z KNFM, głównie w zakresie promocji konferencji organizowanych przez to koła 
•udział i pomoc w konferencji studenckiej „Wybieramy Pomorze”
•udział i pomoc w  „Targach Akademia”
•promocja Wydziału Ekonomicznego i budowa pozytywnego wizerunku UG, poprzez prowadzenie fanpage’a na Facebooku, zamieszczanie na nim informacji o najciekawszych wydarzeniach, interesujących inicjatywach studenckich itp. 
•Współpraca ze Studenckim Forum Business Center Club – członkowie KNPR. Dbają o promocje i budowę pozytywnego wizerunku SF-u w zamian za pomoc w zakresie organizowania szkoleń, materiałów promocyjnych itp.
 
 
 
2. Inne projekty 
  
•Najważniejszy dotychczas projekt KNPR to stworzenie w 2011 roku Lipduba. Członkowie Koła pozyskali fundusze z UG, ale także od sponsorów, takich jak Blue Media, Kokos.pl oraz GP Brokers. W projekcie uczestniczyło około 300 studentów różnych kierunków, oraz outro, w którym uczestniczyło około 150 osób. Film ma na celu wypromowanie wizerunku Uniwersytetu Gdańskiego oraz pokazanie, iż studenci poza studiowaniem, wykazują się aktywnością, kreatywnością, przedsiębiorczością i umiejętnościami organizacyjnymi w wielu różnych dziedzinach poprzez udział w różnych projektach. Konieczność nawiązania współpracy z tak dużymi grupami ludzi wymagała nie tylko umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, ale przede wszystkim organizacyjnych. Wspólne działanie w celu zrealizowania pomysłu związanego z wykonaniem tego przedsięwzięcia wykazało, że motywacja, zaangażowanie, upór oraz konsekwencja mogą prowadzić do osiągnięcia spektakularnego sukcesu.  
•Współpraca z Akademią PWN przy tworzeniu wizerunku Akademii Maturalnej PWN na portalach społecznościowych, pisanie artykułów na stronę główną AM PWN itp.
•Nagranie filmu promocyjnego KNPR
•Organizacja „Otrzęsin” nowych studentów Wydziału Ekonomicznego
•Akademia Dynamicznego Rozwoju Getin Noble Bank – warsztaty i szkolenia zorganizowane wraz z Getin Noble Bank na temat private bankingu, zarządzania czasem oraz rozmów rekrutacyjnych. W szkoleniach wzięło udział około 80 studentów UG. 
 
 
 
3. Plany na rok 2014 
 
•Promocja UG i Wydziału Ekonomicznego na Litwie I Ukrainie
•Konferencji „Rynki kapitałowe od podszewki”- KNPR ubiega się o dofinansowanie z Fundacji Lemisława Pagi, w celu zorganizowania kilkudniowej konferencji na temat rynków kapitałowych
•Cykl warsztatów i szkoleń „PRosto na Szczyt”
•Wybory Miss i Mistera UG - trwają przygotowania do wyborów, które planowane są na maj 2014 r. 
•Mosty Ekonomiczne’2014 - w kwietniu 2014 r. odbędzie się cykliczny projekt Mosty Ekonomiczny, czyli wymiana studentów szkół ekonomicznych w Polsce. W ramach wymiany 15 studentów Szkoły Głównej Handlowej przyjedzie do Sopotu na Wydział Ekonomiczny, natomiast 15 studentów z WE pojedzie do Warszawy. 
 

 

 

ERASMUS Student Network


Więcej informacji na stronie internetowej: http://ug.esn.pl/