Zajęcia z menedżerami

 

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym prowadzą nie tylko akademicy. Coraz liczniejsi są wykładowcy z otoczenia biznesowego, najczęściej menedżerowie, którzy na co dzień doświadczają rzeczywistych problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw czy organizacji. Dzięki nim udaje nam się skutecznie łączyć teorię z praktyką i jeszcze lepiej przygotowywać studentów do pracy zawodowej.

 

 

 

 

 

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2023/2024.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2023/2024.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2022/2023.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2022/2023.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2021/2022.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2021/2022.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2020/2021.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2020/2021.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2019/2020.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2019/2020.

Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2018/2019.

Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2018/2019.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2017/2018.

Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2017/2018.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2016/2017.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2016/2017.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2015/2016.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2015/2016.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2014/2015.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2014/2015.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2013/2014.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2013/2014.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze letnim 2012/2013.

- Lista zajęć z menedżerami w semestrze zimowym 2012/2013.