Współpraca ze szkołami

Wydział Ekonomiczny współpracuje na podstawie umów ramowych z następującymi szkołami:

  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni - patronat
  • Liceum Akademickie i Technikum Informatyczne z Pucka - prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości przez pracowników Wydziału Ekonomicznego
  • I LO w Sopocie – umowa ramowa o współpracy, prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomicznym oraz w I LO
  • X LO w Gdańsku – umowa ramowa o współpracyPodpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym a X LO w Gdańsku
w dniu 5 marca 2019 r.Wykładowcy i studenci przygotowują również indywidualne spotkania w szkołach lub na WE. W 2019 r. były to m.in.:

  • Przygotowanie wykładu pt. „Rachunki bankowe” w II Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Gdyni w ramach lekcji Przedsiębiorczości dla uczniów kl. 1 D
  • Zorganizowanie spotkania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego dla młodzieży uczącej się w technikum logistycznym Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie (woj. świętokrzyskie). Spotkanie było doskonałym uzupełnieniem wyjazdu studyjnego, podczas którego uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą dydaktyczną uczelni, 10.06.2019 r., 75 osób – Katedra Logistyki
  • Udział grupy uczniów i nauczycieli z ZSBiO z Tczewa na wykładzie „Transport i spedycja w handlu międzynarodowym”, kierunek MSG (grudzień 2019 r.)
  • Objęcie patronatem IX Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej oraz III Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku
  • Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie (10 czerwca 2019 r.)
  • Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie (4 grudnia 2019 r.)