Współpraca ze szkołami

Wydział Ekonomiczny współpracuje na podstawie umów ramowych z następującymi szkołami:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni - patronat
 • Liceum Akademickie i Technikum Informatyczne z Pucka - prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości przez pracowników Wydziału Ekonomicznego
 • I LO w Sopocie – umowa ramowa o współpracy, prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomicznym oraz w I LO
 • X LO w Gdańsku – umowa ramowa o współpracyPodpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym a X LO w Gdańsku
w dniu 5 marca 2019 r.Wykładowcy i studenci przygotowują również indywidualne spotkania w szkołach lub na WE.

Przykłady popularyzatorskich spotkań ekonomicznych:

 • Wirtualne lekcje logistyki ze studentami Naukowego Koła Logistyki i Katedrą Logistyki w Zespole Szkół w Redzie (27.04.2021 r., 14 i 21.05.2021 r.).
 • Seminarium z udziałem uczniów  Zespołu Szkół w Redzie „Studia i co dalej” ze studentami Morskiego Koła Naukowego - przybliżenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw transportu morskiego oraz wymagań stawianych przez pracodawców ich przyszłym pracownikom (12.04.2021 r.).
 • Przeprowadzenie wykładów pt. „Jak działa rynek?” w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w ramach lekcji dla uczniów klas ekonomicznych, 09.03.2021 r., 16.03.2021 r..
 • Wykłady w ramach Dnia Otwartego dla kandydatów na studia II stopnia: „Specyfika przedsiębiorstw typu Born Globals i czynniki determinujące dynamiczne umiędzynarodowienie”; „Od sieciówki do lodówki, czyli o uniwersalności zastosowań logistyki”; „Kooperacja czy rywalizacja – teoria gier w ekonomii” (25.05.2021 r.).
 • Wykłady w ramach Dnia Otwartego dla kandydatów na studia I stopnia:
  „Kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych”, „Komunikacja w biznesie międzynarodowym”, „Efekt latte, czyli o zarządzaniu finansami osobistymi”, „Sukces nie zna granic – czym są Born Globals” (26.04.2021 r.)
 • W ramach projektu „Science Clubs – znane i nieznane oblicza nauki” odbył się konkurs „I Ty możesz zostać wykładowcą” dla młodzieży szkolnej. Nagrodą w konkursie na najlepszą prezentację nt. „W co zainwestował(a)bym 1 mln dolarów?” było m.in. wystąpienie z prezentacją na Uniwersytecie Gdańskim (luty-marzec 2021 r.).
 • Zdalne lekcje w ramach zadania „Spotkanie z ekspertem” w programie „Złote Szkoły NBP” w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku: „Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi”, „Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel”, „Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich” (28.04.2021 r.)
 • Wykład „Nowa normalność dla przedsiębiorcy”, którego celem było ukazanie wpływu pandemii SARS-CoV-2 na sytuację polskich przedsiębiorstw, organizowane przez Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, 17.11.2020 r.
 • W ramach projektu „Uczelnie szkołom - o finansach z NBP” odbywały się wykłady: „Będę kim zechcę – własny biznes czy etat?”, „Efekt latte – czyli jak skutecznie zarządzać swoimi finansami”, „Jak oszczędzać i inwestować, by się wzbogacić?”, „Jak pożyczać, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia- zasady odpowiedzialnego pożyczania”, „Bezpieczeństwo w świecie finansów” (listopad – grudzień 2020 r.).
 • Współorganizacja ogólnopolskiego konkursu „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości” dla młodzieży szkół ponadpodstawowych we współpracy ze Studenckim Forum Business Centre Club, udział w kapitule konkursu oraz przygotowanie finału regionalnego na Wydziale Ekonomicznym UG (marzec 2020 r.).

 • Zapraszamy do obejrzenia i wykorzystywania podczas lekcji ekonomii, przedsiębiorczości i WOS oraz dla poszerzenia wiedzy ekonomicznej w każdym momencie życia filmów z cyklu „Abecadło Ekonomiczne” przygotowanego z udziałem wykładowców akademickich Wydziału Ekonomicznego UG.
 • W ramach Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej przygotowane zostały filmy z cyklu "Webinarium OSL" dot. tematyki związanej z Olimpiadą.
 • W ramach projektu „Science Clubs – znane i nieznane oblicza nauki” w latach 2021-22 odbywają się kawiarnie naukowe (stacjonarne i online) dotyczące tematyki społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju z udziałem wykładowców akademickich UG. Tematy są dobrane tak, aby przedstawić jak najszersze, dotykające najistotniejszych, bieżących problemów, oblicze nauki.
 • W roku akad. 2020/2021 odbywały się także pełne cykle wykładów w ramach programów: Otwarte Wykłady Ekonomiczne oraz Piątki z logistyką. Kontynuacja tych wykładów planowana jest w roku akad. 2021/2022.


W 2019 r. indywidualne spotkania obejmowały m.in.:

 • Przygotowanie wykładu pt. „Rachunki bankowe” w II Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Gdyni w ramach lekcji Przedsiębiorczości dla uczniów kl. 1 D
 • Zorganizowanie spotkania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego dla młodzieży uczącej się w technikum logistycznym Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie (woj. świętokrzyskie). Spotkanie było doskonałym uzupełnieniem wyjazdu studyjnego, podczas którego uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą dydaktyczną uczelni, 10.06.2019 r., 75 osób – Katedra Logistyki
 • Udział grupy uczniów i nauczycieli z ZSBiO z Tczewa na wykładzie „Transport i spedycja w handlu międzynarodowym”, kierunek MSG (grudzień 2019 r.)
 • Objęcie patronatem IX Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej oraz III Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku
 • Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie (10 czerwca 2019 r.)
 • Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie (4 grudnia 2019 r.)