Towarzystwo Ekonomistów Polskich

 W 2017 r. Wydział Ekonomiczny podpisał umowę o współpracy partnerskiej z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Było to sformalizowanie współpracy, która intensywnie rozwijała się od połowy lat 90. XX w.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich powstało w 1994 r. i w znacznej mierze było to reakcją środowiska niezależnie myślących ekonomistów na pojawiające się w Polsce w pierwszej połowie lat 90. XX wieku głosy krytykujące prorynkowe reformy gospodarcze i ich kierunki. Członkami założycielami było 38 znanych i cenionych ekonomistów – teoretyków i praktyków.

„Opowiadamy się za wolnością gospodarczą, za zmniejszaniem barier administracyjnych ograniczających prowadzenie biznesu i za przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji. Bliski naszym poglądom jest klasyczny liberalizm oraz wolnorynkowe podejście do gospodarki i polityki gospodarczej” Misją jest współuczestnictwo w budowie coraz bardziej konkurencyjnej gospodarki rynkowej w Polsce. Dzieje się to poprzez aktywność w mediach i komentowanie bieżących wydarzeń, krótkie teksty dotyczące polityki gospodarczej, koniunktury itp., newsletter, blogi oraz panele eksperckie, debaty w ośrodkach akademickich, publikowanie raportów w ważnych dla gospodarki sprawach. Oprócz strony internetowej, TEP obecny jest też na FB i YT.

Jednym z członków założycieli TEP jest prof. UG Henryk Ćwikliński, a Wydział był gospodarzem i współorganizatorem wielu konferencji i paneli. Naszym staraniem, tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego uhonorowanych zostało dwóch wybitnych ekonomistów, śp. prof. Jan Winiecki  w 2001 roku oraz prof. Leszek Balcerowicz  – w roku 2006. Wydział jest współorganizatorem cyklicznej konferencji naukowej im. Prof. Jana Winieckiego. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w dniach 26-27 listopada 2020 r. w Sopocie/Warszawie. W roku 2022 Konferencja  odbędzie się w Rzeszowie.
Koordynatorem współpracy z Towarzystwem jest dr Grzegorz Szczodrowski.

TEP organizuje Konkurs Młody Ekonomista  (KME). Jest to inicjatywa skierowana do młodych osób, które pasjonują się ekonomią i nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Jego celem jest wspieranie ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi. Wśród laureatów jest dwoje naszych studentów. W roku 2016 konkurs wygrała Ida Sywula, a w 2020 roku III miejsce zajął Mateusz Dadej. Jeśli chodzi o współpracę ze studentami, Koło Naukowe Polityki Gospodarczej   na Wydziale Ekonomicznym UG jako jedyne w kraju ma status stowarzyszonego z TEP.