Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest stowarzyszeniem o długoletniej tradycji, skupiającym zarówno teoretyków ekonomii, jak i praktyków życia gospodarczego. Cele statutowe związane są z popularyzacją wiedzy ekonomicznej, działalnością opiniotwórczą, a także integracją środowiska ekonomistów. Cele te są realizowane w ramach „Czwartków u Ekonomistów”, które odbywają się regularnie w Warszawie w siedzibie Zarządu Krajowego PTE, licznych seminariów, jak również spotkań autorów nagradzanych publikacji ekonomicznych.

Wszelkie działania lokalne, w tym także spotkania naukowe, konferencje i seminaria, a także szkolenia, realizowane są przez oddziały PTE. W regionie działa Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku mające swoją siedzibą w Sopocie.

Oddział, którego pierwszym prezesem był Eugeniusz Kwiatkowski – „budowniczy Gdyni” i doktor honoris causa Wydziału Ekonomicznego UG, może poszczycić się ponad siedemdziesięcioletnią tradycją działalności na gdańskim Pomorzu.

Wśród celów statutowych Oddziału, będących rozwinięciem celów ogólnych Towarzystwa, znajduje się m.in. realizacja misji specjalnej związanej z poszanowaniem morskich tradycji Oddziału, a także promowanie uzdolnionej młodzieży szkolnej i akademickiej.

9 września 2020 r. została podpisana ramowa umowa o współpracy Wydziału Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku (Porozumienie z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego - gdansk.pte.pl), która formalnie potwierdza długoletnie i ścisłe związki obu podmiotów w zakresie propagowania kultury ekonomicznej w społeczeństwie naszego regionu, organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz naukowych dyskusji poświęconych aktualnym problemom społeczno-gospodarczym. Warto zauważyć, że członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Gdańsku to w dużej mierze kadra akademicka z pomorskich uczelni, w tym Wydziału Ekonomicznego UG.

PTE jest też organizatorem kongresów o zasięgu ogólnopolskim. 10 edycja Kongresu Ekonomistów Polskich, pod hasłem „Ekonomiści dla rozwoju”, odbyła się w dniach 28-29 listopada 2019 roku. Wydarzenie to, odbywające się co kilka lat gromadzi wielu znamienitych gości zarówno z kraju, jak i z zagranicy i stanowi platformę spotkania się różnych poglądów na kwestie społeczno-gospodarcze. Ostatni Kongres zaszczycił swoim wystąpieniem Profesor Jeffrey Sachs, który ocenił ostatnie trzy dekady polskiej transformacji gospodarczej.

Serdecznie polecamy również publikacje wydawane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (http://www.pte.pl/), poświęcone głównie dokonaniom laureatów Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, a także szeroko dyskutowanym problemom współczesnych systemów społeczno-gospodarczych.

Zachęcamy także do lektury kwartalnika „Biuletyn PTE”, który poświęcony jest teorii i praktyce gospodarowania oraz mechanizmom funkcjonowania i rozwoju gospodarki państwa, a także refleksjom odnoszącym się do aktualnych wydarzeń gospodarczych i społecznych – wersję online można pobrać pod linkiem: https://pte.pl/czasopisma/biuletyn