Oferta dla szkół

Wydział Ekonomiczny UG prowadzi różne projekty i regularne spotkania skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych zainteresowanych ekonomią.

Celem naszych działań jest popularyzacja wiedzy z zakresu szeroko pojętej ekonomii, finansów i zarządzania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W ramach spotkań proponujemy m.in.:


Serdecznie zapraszamy!

Kontakt w sprawie współpracy ze szkołami: dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym