O projekcieProjekt „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” realizowany przez Wydział Ekonomiczny UG, współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, skierowany był do  szkół: nauczycieli  i uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Realizacja projektu początkowo zaplanowana była na marzec-czerwiec 2020 r. w formie stacjonarnej, ale ze względu na pandemię harmonogram uległ przesunięciu i projekt zrealizowany został w formule on-line za pomocą  platformy  MS Teams w okresie listopad-grudzień 2020 r.

Celem projektu było podniesienie wiedzy nt. zarządzania finansami u min. 400 uczniów oraz rozwój ich kompetencji w obszarze zarządzania finansami. Cel został w pełni zrealizowany. W projekcie wzięło udział 16 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ponad 1000 uczniów oraz ponad 30 nauczycieli z województwa pomorskiego.

Uczniowie wzięli udział w specjalnie przygotowanych wykładach on-line:

  • Będę kim zechcę – własny biznes czy etat?,
  • Efekt latte – czyli jak skutecznie zarządzać swoimi finansami,
  • Jak oszczędzać i inwestować, by się wzbogacić?,
  • Jak pożyczać, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia- zasady odpowiedzialnego pożyczania,
  • Bezpieczeństwo w świecie finansów.


Ponadto przeprowadzone zostały dwa konkursy na najlepszą pracę o tematyce finansowej w dwóch kategoriach: „FINmovie” oraz „FINposter”.

Dla nauczycieli przygotowane zostały warsztaty z zakresu innowacyjnych metod dydaktycznych w nauczaniu ekonomii i przedsiębiorczości, w tym wykorzystania aplikacji internetowych i gamifikacji.  

W ramach projektu została również opracowana monografia w formie e-booka, którego celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie 5 tematów omawianych podczas zajęć z uczniami. E-book ten został udostępniony wszystkim nauczycielom biorącym udział w naszym projekcie bezpłatnie w wersji elektronicznej.

Publikację można pobrać TUTAJ


Zespół Projektu

Kontakt:
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
Ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Tel. 58/ 523 12 21
Email: uczelnieszkolom@ug.edu.pl