Debaty oksfordzkie na WE

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego posiada znaczące doświadczenie w zakresie organizacji debat oksfordzkich.

Jesteśmy pomysłodawcami cyklicznego turnieju debat na temat ekonomii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, kierowanego do licealistów, który cieszy się dużą popularnością wśród uczniów pomorskich szkół średnich.

W roku akademickim 2023/2024 już po raz czwarty drużyny debatantów podejmą wyzwanie intelektualne jakim jest udział w turnieju. Będą debatować na tematy związane z gospodarką, przedsiębiorczością i zrównoważonym rozwojem i tym samym rozwijać swoje umiejętności takie jak: jasne konstruowanie wypowiedzi, formułowanie argumentów, asertywne reagowanie na krytykę i współpraca w zespole.

Zgodnie z założeniami naszego turnieju w organizacji i przygotowaniu merytorycznym debat prócz kadry akademickiej biorą aktywny udział studenci doświadczeni w debatowaniu. Tym samym nabywają cenne doświadczenie w zakresie mentoringu, kierowania zespołem i zarządzania projektem.


DEBATY OKSFORDZKIE - EDYCJA I | Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
DEBATY OKSFORDZKIE - EDYCJA II | Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego