Cele Rady

 

Rada Ekspertów

 

Skupia wybitnych przedstawicieli praktyki gospodarczej z naszego regionu.

Stanowi forum, w ramach którego wypracowywane są wspólne projekty środowiska naukowego Wydziału Ekonomicznego i przedsiębiorców w zakresie:

 

 

  • dostosowań treści programowych do wymagań rynku pracy
  • uruchamiania kierunków i specjalności pod konkretne zapotrzebowania pracodawców
  • praktyk i staży studenckich
  • opracowań badawczych
  • tematyki prac magisterskich i licencjackich
  • aplikacji o środki z programów unijnych
  • propagowania studiów doktoranckich i podyplomowych

 

 

 

 

Formuła Rady Ekspertów jest otwarta.

Prezentacja Wydziału Ekonomicznego