Spotkanie z Prezydentem Miasta Sopotu

Opublikowano 22 stycznia 2018 roku

16 stycznia 2018 roku studenci I roku II stopnia specjalności International Business wzięli udział w spotkaniu z Prezydentem Sopotu, Panem Jackiem Karnowskim. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta, w Sali Rady Miasta Sopotu. Studentom towarzyszyły: prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz (Dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego), dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG (Zastępca Dyrektora IHZ) oraz dr Magdalena Mosionek-Schweda (Koordynator specjalności International Business). W trakcie przeprowadzonej przez Pana Prezydenta 1,5-godzinnej prezentacji studenci mieli możliwość zapoznania się z kwestiami dotyczącymi podziału regionalnego Unii Europejskiej oraz Polski, poziomu rozwoju poszczególnych regionów, a także źródeł finansowania samorządów w Polsce. Zagadnienia te były szczególnie interesujące dla studentów pochodzących spoza UE, w tym między innymi z Etiopii, Meksyku, Rosji, Turcji, Ukrainy. Pan Prezydent opowiedział studentom o atrakcjach Sopotu oraz najważniejszych inwestycjach, dzięki którym Sopot jest wyjątkowym miejscem do mieszkania, pracy oraz nauki. Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi, Pani Katarzynie Choczaj oraz Pracownikom Urzędu Miasta za miłe przyjęcie.