Spotkanie Rady Ekspertów listopad 2013

Opublikowano 26 listopada 2013 roku

 

22 listopada 2013 na Wydziale Ekonomicznym odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów. Dokonano oceny dotychczasowych efektów współpracy, na które składają się przede wszystkim:

  • wzrost liczby praktyk i staży dla studentów
  • rozwój współpracy kół naukowych z przedsiębiorstwami
  • bogata oferta wykładów prowadzonych wspólnie przez pracowników wydziału i praktyków gospodarczych.

 

Pod rozwagę członków Rady Ekspertów poddano propozycję wsparcia idei zorganizowania ogólnopolskiej olimpiady transportowo-spedycyjnej (lub spedycyjnej) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, członek Rady Polityki Pieniężnej, zapoznała zebranych z bieżącymi problemami gospodarki krajowej w kontekście zmian zachodzących na rynkach europejskich i wybranych krajów pozaeuropejskich (USA, Japonia, Chiny).

 


Następnie Pani Magdalena Hernandez - Head of ACCA Poland
oraz Pan Marcin Bartnikiewicz ACCA Business Development Manager zaprezentowali organizację ACCA, zrzeszającą księgowych i finansistów z całego świata. Przedstawili zasady działania organizacji i przyznawania certyfikatów.

 

 

 

Podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym UG i ACCA. Przedstawiciele ACCA przekazali Dziekanowi tablicę upamiętniającą akredytację ACCA specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, która uruchomiona została na Wydziale Ekonomicznym po raz pierwszy w roku akademickim 2013/2014 na II stopniu studiów niestacjonarnych. W ramach tej specjalności studenci będą mieć możliwość uzyskania kwalifikacji ACCA. 

 

 

 

Prezes Agencji Rozwoju Pomorza Łukasz Żelewski i Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. Krzysztof Dobrowolski podpisali umowę o współpracy.

 

 

 

Ostatnim oficjalnym punktem programu było uroczyste otwarcie na Wydziale Ekonomicznym Komputerowego Centrum Egzaminacyjnego ACCA, jednego z trzech w kraju i jedynego w Polsce Północnej.

Podczas rozmów kuluarowych omawiano projekty dalszej współpracy, wymieniano uwagi o sytuacji gospodarczej kraju i regionu.