Spotkanie Rady Ekspertów listopad 2012

Opublikowano 05 grudnia 2012 roku

Kolejne spotkanie Rady Ekspertów odbyło się 29 listopada 2012 r. (czwartek) godz. 17 w sali nr 8 Wydziału Ekonomicznego w Sopocie ul. Armii Krajowej 119/121.

 

 

Program spotkania:

  1. Bieżące problemy polityki pieniężnej – prof. zw. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka Rada Polityki Pieniężnej
  2. Bieżące prace Rady Gospodarczej przy Premierze RP – prof. UG, dr hab. Dariusz Filar Rada Gospodarcza przy Premierze RP
  3. Sprawy bieżące i kierunki dalszej współpracy
  4. Rozmowy kuluarowe

 

Pierwsza część spotkania poświęcona została   omówieniu bieżących problemów polityki pieniężnej w Polsce oraz prac Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Prof. Anna Zielińska-Głębocka, członek Rady Polityki Pieniężnej oraz prof. Dariusz Filar, członek Rady Gospodarczej, przedstawili najważniejsze zagadnienia związane z bieżącymi  pracami wspomnianych instytucji. 

Zainspirowało to zebranych do zadawania pytań i w rezultacie wywiązała się interesująca dyskusja, podczas której Członkowie Rady Ekspertów i pracownicy Wydziału Ekonomicznego zaprezentowali swoje poglądy na temat różnych  aspektów polskiej polityki gospodarczej. Wymiana zdań kontynuowana była później, w swobodnej  atmosferze przy skromnym poczęstunku, w trakcie rozmów kuluarowych.

 

     


Ważnym punktem roboczej części spotkania było omówienie spraw bieżących. Wydział Ekonomiczny zaprezentował ofertę kursów i szkoleń, przygotowanych z myślą o praktykach gospodarczych, chcących pogłębić swoje umiejętności zawodowe.


Prezes Polfrachtu Gdynia zaprosił do odbycia kolejnego spotkania w siedzibie spółki.

 

Planowany termin kolejnego spotkania to maj 2013 r.   

 

Więcej zdjęć dostępnych jest w fotogalerii