Spotkanie Rady Ekspertów 23.11.2022 r.

Opublikowano 24 listopada 2022 roku

23 listopada 2022 r. odbyło się otwarte posiedzenie Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego z  udziałem ekspertów współpracujących z Wydziałem, a także licznie zgromadzonych gości.


Spotkanie pn. „Rozwój gospodarki morskiej. Seminarium z okazji 100-lecia Portu w Gdyni” odbyło się na terenie Wydziału Ekonomicznego UG w Sopocie w formule otwartego spotkania Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego we współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. 


Wyjątkowa, otwarta formuła spotkania Rady Ekspertów wynikała z inspiracji wizytami studyjnymi w instytucjach i przedsiębiorstwach organizowanymi w ramach współpracy wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


Uczestników seminarium powitali: dr hab. Monika Bąk, prof. UG, Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG oraz Kazimierz Koralewski – Wiceprezes Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.


Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk w swoim wystąpieniu podkreśliła -  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego związany jest z gospodarką morską od początku swego istnienia, a właściwie powstał na bazie kształcenia dla potrzeb gospodarki morskiej i regionu pomorskiego jako kontynuator tradycji Wyższej Szkoły Handlu Morskiego powołanej w 1946 r. Obecnie nasze programy studiów zawierają wiele specjalności nawiązujących do tematyki morskiej, np. Logistyka czy anglojęzyczna specjalność Logistics and Mobility, ale dwie specjalności należy wymienić jako związane z tą tematyką w sposób szczególny. Pierwsza to Międzynarodowy transport i handel morski na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, oferowana zarówno na I, jak i II stopniu studiów, to specjalność z wieloletnimi tradycjami i szczególnie intensywną współpracą z trójmiejskimi portami morskimi. Druga to unikatowa, oferowana od bieżącego roku specjalność Morskie sektory offshore, która uzyskała patronat kilku instytucji i gdzie podejmowane będą najważniejsze kwestie związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej i innych sektorów morskich.”


W swoim wystąpieniu Wiceprezes Zarządu – Pan Kazimierz Koralewski zwrócił uwagę  na perspektywę 100 lat  rozwoju Morskiego Portu w Gdyni oraz założenia dotyczące działań rozwojowych w  najbliższej przyszłości  - „jesteśmy świadomi, że dokonania naszych poprzedników są jednocześnie naszym  zobowiązaniem do  stawiania nowych celów, których osiągnięcie jest niezbędne dla  umocnienia  roli Portu Gdynia wśród portów Morza Bałtyckiego. Prowadzone prace nad aktualizacją strategii rozwoju portu oraz kontynuowane w porcie wielomilionowe  inwestycje potwierdzają naszą gotowość do konkretnego działania.”


Podjęta sto lat temu decyzja o budowie „portu morskiego przy Gdyni”, pozwoliła na urzeczywistnienie śmiałych wizji i powstanie nowoczesnego i konkurencyjnego Portu, będącego do dnia dzisiejszego   stymulatorem  rozwoju miasta  Gdyni i całego regionu.


Dr Tomasz Nowosielski, adiunkt w Katedrze Transportu i Handlu Morskiego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienia dotyczące istoty i ewolucji pojęcia gospodarki morskiej i jej elementów składowych. Szczególną uwagę poświęcił kwestiom związanym z funkcjonowaniem żeglugi morskiej i roli portów morskich, tworzących globalny system transportowy. Przedstawione zostały także działania związane z wprowadzaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju, które mają spowodować redukcję wpływu eksploatacji statków i portów morskich na środowisko naturalne.


Następnie pan Mateusz Kubicki, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego opowiedział o powstaniu polskiej gospodarki morskiej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i o miejscu tej gospodarki w hierarchii struktury ekonomicznej kraju. Nawiązując do treści rozpoczynającej się w dniu seminarium na Wydziale Ekonomicznym UG wystawy, obrazującej 100-letnią historię portu w Gdyni, podkreślił jego rolę jako niezwykłego dzieła dwudziestolecia międzywojennego. Wystąpienie obejmowało ujęcie historyczne rozwoju portu, od dwudziestolecia i rozwoju Gdyni, przez okres po 1945 roku i czasy PRL, a także zmiany po 1989 roku.


W spotkaniu i dyskusji uczestniczyli członkowie Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego, goście z praktyki, wykładowcy i studenci, a także uczniowie szkół z klasami kształcącymi w sektorze morskimi (m.in. klasa technikum eksploatacji portów i terminali) oraz klasami biznesowo-historycznymi.


Spotkanie poprowadziła dr Magdalena Markiewicz, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UG ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


Po części seminaryjnej nastąpiło uroczyste  otwarcie
jubileuszowej wystawy z okazji 100-lecia Portu Gdynia. Wystawa ma charakter edukacyjny - ukazuje rozwój portowych technologii przeładunku,  historię i przeobrażenia gdyńskich obiektów portowych, pracujących w porcie ludzi  oraz magię tego miejsca, z którym wielu Gdynian,  i nie tylko, związało swoje zawodowe życie.
 

Relacja ze spotkania w relacji i obiektywie Prezesa Zarządu Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, pana Cezarego Spigarskiego
Oficyna Morska: https://oficynamorska.pl/2022/rozwoj-gospodarki-morskiej-seminarium-z-okazji-100-lecia-portu-w-gdyni/