Spotkanie Rady Ekspertów, czerwiec 2017

Opublikowano 19 czerwca 2017 roku

8 czerwca 2017 roku na Wydziale Ekonomicznym UG odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów.

Członków Rady Ekspertów i Gości uroczyście powitała Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG.

Pani Dziekan przedstawiła najnowsze informacje i zmiany wynikające z działalności akademickiej, naukowej i biznesowej Wydziału Ekonomicznego.

 Kolejnym punktem programu posiedzenia, który poprowadziła prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds. rozwoju i współpracy z biznesem dr Magdalena Markiewicz, była uroczystość "wodowania" książki „Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego” napisanej pod redakcją prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider oraz pani Aleksandry Stańczyk i wydanej w Polskim Wydawnictwie Ekonomicznym w Warszawie w czerwcu 2017 roku.

Jest to doskonały przykład udanej współpracy akademicko-biznesowej w praktyce Wydziału Ekonomicznego UG oraz ING Banku Śląskiego S.A. Z tej właśnie instytucji pochodzą wszyscy autorzy rozdziałów bardzo praktycznego kompendium wiedzy na temat płatności i rozliczeń w handlu zagranicznym.

Z tej okazji Pani Dziekan dr hab. Monika Bąk, prof. UG wręczyła podziękowania Redaktorkom i Autorom, jak również osobom zaangażowanym we współpracę, która zaowocowała publikacją. Goście mogli zapoznać się z publikacją i dzięki ING Bankowi Śląskiemu otrzymali egzemplarze z dedykacjami Autorów.

 

 


Prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider oraz Pani Aleksandra Stańczyk przybliżyły szczegóły pracy nad publikacją, jej ewolucję i sposób łączenia elementów praktycznych i dydaktycznych.

Następnie Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem, dr Magdalena Markiewicz, dokonała podsumowania wyników badania ankietowego dotyczącego roli Rady Ekspertów w realizacji misji i strategii WE przeprowadzonego w grudniu 2016 r.

W kolejnym punkcie Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof. UG zainicjowała dyskusję dotycząca przyszłych obszarów współpracy badawczej, dydaktycznej i rozwojowej. Podjęto szereg ciekawych wątków, a następnie w rozmowach kuluarowych omawiano dalsze posunięcia, plany i perspektywy współpracy Wydziału Ekonomicznego z przedstawicielami instytucji i przedsiębiorstw z otoczenia biznesowego.