Spotkanie Rady Ekspertów grudzień 2016

Opublikowano 10 stycznia 2017 roku

15.12.2016 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów.

Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG powitała zebranych i zaprosiła do wysłuchania wykładu dr hab. Krzysztofa Dobrowolskiego, prof. UG nt. Czy warto „repolonizować” banki? Po wykładzie dotyczącym aktualnych zmian w zakresie funkcjonowania banków w Polsce głos zabrał dr hab. Dariusz Filar, prof. UG, który podzielił się swoimi doświadczeniami w tym obszarze.

Następnie Dziekan Wydziału dr hab. Monika Bąk prof. UG przedstawiła uwarunkowania współpracy z Radą Ekspertów u progu nowej kadencji władz dziekańskich, wskazując na dużą rolę wspólnych badań naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz znaczenie udziału praktyków w zajęciach dydaktycznych. 

Dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem przedstawiła prezentację nt. roli Rady Ekspertów w realizacji misji i strategii Wydziału. Przedstawiciele Rady Ekspertów zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, której wyniki zostaną zaprezentowane na kolejnym spotkaniu Rady. 

Tradycją spotkań Rady Ekspertów jest prezentacja dorobku studentów kół naukowych działających na Wydziale Ekonomicznym. Tym razem zaprezentowały się koła:

  • Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych,
  • Koło Naukowe Finansów Behawioralnych.
Rozmowy o sprawach bieżących były kontynuowane w kuluarach.