Spotkanie Rady Ekspertów grudzień 2015

Opublikowano 07 grudnia 2015 roku

2 grudnia 2015 roku na Wydziale Ekonomicznym UG odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów.

Ponieważ głównym punktem programu była uroczystość "wodowania" biografii prof. Bolesława Kasprowicza, w spotkaniu udział wzięli także zaproszeni Goście, a wśród nich:

  • Rodzina i Przyjaciele prof. Bolesława Kasprowicza,
  • Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr inż. Jerzy Litwin,
  • Prezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Fryderyk Tomala,
  • Zarząd i Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku,
  • Liczne grono Wychowanków prof. Bolesława Kasprowicza,
  • Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów WSHM w Sopocie, WSE w Sopocie, wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, 
  • Studenci Wydziału Ekonomicznego (Członkowie Kół Naukowych) i Opiekunowie Kół Naukowych działających na Wydziale.


Po powitaniu Członków Rady Ekspertów i Gości przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego prof. Krzysztofa Dobrowolskiego, uroczystość "wodowania" biografii poprowadził Prezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Fryderyk Tomala.Laudację wygłosił prof. Konrad Misztal a aktu "wodowania", jako matka chrzestna biografii, dokonała dr Alicja Krasucka.Organizacja uroczystości na Wydziale Ekonomicznym podkreśla silny związek prof. Bolesława Kasprowicza z tym ośrodkiem naukowym, gdzie Profesor niemalże do ostatnich miesięcy swojego życia prowadził wykłady (ostatni wykład zakończył się w czerwcu 1982 roku, a Profesor zmarł w grudniu 1982 r.).

 Po uroczystości, miały miejsce rozmowy kuluarowe na tematy związane z osobą Profesora Bolesława Kasprowicza, a także omawiano bieżące zagadnienia dotyczące funkcjonowania Wydziału i planów zaangażowania Członków Rady Ekspertów w kolejne inicjatywy naukowe i dydaktyczne.