Spotkanie Rady Ekspertów maj 2015

Opublikowano 20 maja 2015 roku

Miejscem spotkania Rady Ekspertów, które odbyło się 15 maja 2015 r. był Sky Club w budynku Olivia Tower. Możliwość podziwiania pięknej perspektywy Gdańska z ostatniego piętra nowoczesnego biurowca zawdzięczamy inicjatywie Prezesa Bartłomieja Glinki z Omida sp. z o.o.

Uczestników spotkania powitał Prezes Maciej Grabski. W części merytorycznej przemyśleniami na temat XXV lat polskiej transformacji i wyzwaniom na przyszłość podzielił się prof. Henryk Ćwikliński, kierownik Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym.

Dalsza dyskusja ogniskowała się wokół problematyki współpracy szkół wyższych z biznesem. Swoimi refleksjami na ten temat podzielili się:

- dr Wojciech Bizon – prodziekan Wydziału Ekonomicznego (refleksje z pobytu w University of Houston-Downtown)- dr Tomasz Zarzycki (Uniwersytet jutra – współpraca biznesu z nauką).


Informacje o bieżącej działalności i projektach na przyszłość przedstawili studenci z kół naukowych:

- Studencki Klub Biznesu,

- Koło Naukowe Efektywnych Rozwiązań Rynkowych „EFERR”.
Podczas rozmów kuluarowych przedyskutowano kilka nowych, interesujących przedsięwzięć w ramach współpracy Wydziału Ekonomicznego ze środowiskiem przedsiębiorców.