Spotkanie Rady Ekspertów grudzień 2014

Opublikowano 17 grudnia 2014 roku


Kolejne spotkanie Rady Ekspertów miało miejsce 11 grudnia 2014, tym razem w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, na zaproszenie Prezesa Tomasza Kloskowskiego. 


W saloniku dla VIP odbyła się część oficjalna, na którą złożyły się:

  • wykład prof. Olgierda Wyszomirskiego "Pomorska Kolej Metropolitalna jako środek transportu miejskiego i regionalnego w obsłudze portu lotniczego";
  • prezentacja prof. Moniki Bąk podsumowująca współpracę Wydziału Ekonomicznego z przedsiębiorcami w latach 2013 -2014 i zarysowująca jej perspektywy;
  • prezentacja mgr Aleksandry Kozickiej, omawiająca najważniejsze przedsięwzięcia Biura Karier Uniwersytetu Gdańskiego;
  • informacje o działalności i planach kół naukowych: Public Relations i Strateg, przedstawione przez ich zarządy.
 

Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili port lotniczy, m.in. obserwując na pasie startowym z bliskiej odległości wzbijanie się w powietrze rejsowych samolotów, które przelatywały nad ich głowami.

Dyskusja nad bieżącymi zagadnieniami, prowadzona podczas kolacji w portowej restauracji dopełniła całości spotkania.