Pikniki naukowe z cyklu "Uniwersytet Lubię to!"

Opublikowano 26 października 2018 roku

W dniach 18 i 23 października 2018 r. studenci Wydziału Ekonomicznego wzięli udział w cyklu imprez edukacyjnych organizowanych przez Uniwersytet Gdański „Uniwersytet Lubię To!”. Spotkania studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, które miały miejsce w Kwidzynie i Lęborku, przyjęły charakter pikniku naukowego i miały przekonać uczestników, że studiowanie to nie tylko nauka, ale także możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań.


W imprezie w Kwidzynie (18.10) wzięło udział około 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, natomiast w Lęborku (23.10) około 300. W obu imprezach udział wzięli przedstawiciele organizacji i kół naukowych działających przy Wydziale Ekonomicznym. Były to: Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, Naukowe Koło Logistyki, Koło Naukowe Finansów Behawioralnych, Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP, Morskie Koło Naukowe, Koło Naukowe HaZet oraz Rada Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego. Studentom towarzyszył ze strony WE mgr Patryk Wierzbowski z Katedry Logistyki oraz przedstawiciele Sekcji ds. Promocji UG i Biura Karier.


Nasi studenci przeprowadzili krótkie prezentacje działalności organizacji studenckich oraz krótkie wykłady, które zawarły się w przekrojowej prezentacji pod tytułem Wszystkie oblicza ekonomii: mapa ekonomiczna życia”, która miała uzmysłowić słuchaczom, w jaki sposób w życiu codziennym wszyscy stykamy się z regułami rządzącymi finansami, marketingiem, prowadzeniem przedsiębiorstwa, czy logistyką.


Na koniec swoich wystąpień studenci Wydziału Ekonomicznego przeprowadzili interaktywny quiz, który w ciekawej formie z wykorzystaniem metody grywalizacji pomógł zweryfikować wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, którą nabyli słuchacze naszych prezentacji. Uczniowie wykazujący się największą wiedzą i refleksem otrzymywali upominki z logiem promującym Uniwersytet Gdański.


Bardzo dziękujemy wszystkim przedstawicielom kół naukowych oraz Rady Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego, którzy przyczynili się do stworzenia świetnego wydarzenia promującego ekonomię!

 

dr Magdalena Markiewicz, mgr Patryk Wierzbowski