Praktyki studenckie w PTE

Opublikowano 29 kwietnia 2022 roku

Praktyki studenckie w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Gdańsku

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne poszukuje osób chętnych do współpracy w zakresie praktyk studenckich, wolontariatu bądź też innych form współpracy w dwóch obszarach swojej działalności: szkoleniowej oraz statutowo-projektowej.
 
Każdy współpracownik zostanie na początku zapoznany ze strukturą organizacyjną, zasadami działania i obowiązującymi procedurami (w tym bhp, p.poż, ochrony danych osobowych), a także obiegiem  dokumentów i obsługą urządzeń biurowych.  

Zadania w dziale szkoleń:

 1. Pomoc w przygotowywaniu dokumentów i materiałów do szkoleń,
 2. Pomoc przy promowaniu szkoleń otwartych poprzez m.in. kontakt telefoniczny z potencjalnymi klientami/ odbiorcami szkoleń,
 3. Zamieszczanie postów promujących szkolenia na firmowym Facebooku, LinkedIn, Instagramie, 
 4. Analiza dokumentów, w tym ankiet poszkoleniowych, przygotowanie raportów, zestawień, 
 5. Prowadzenie korespondencji – obsługa poczty elektronicznej, prowadzenie i aktualizacja bazy teleadresowej kontrahentów i współpracujących instytucji
 6. Raportowanie przebiegu szkoleń / archiwizowanie dokumentacji szkoleniowej.
 7. Inne prace organizacyjne związane z obsługą i logistyką szkoleń.


Zadania w dziale statutowym:

 1. Pomoc w promocji obecnej działalności statutowej, m.in:
  • organizacji i obsłudze konferencji, spotkań dyskusyjnych – zarówno stacjonarnych jak i w formie on-line na platformach MS Teams i Zoom: opracowanie graficzne materiałów informacyjnych, wysyłanie zaproszeń, kontakt  telefoniczny i mailowy z uczestnikami,  przygotowanie materiałów
  • obsłudze social mediów (Facebook, LinkedIn, Instagram), tworzeniu grafiki i przygotowaniu materiałów informacyjnych na stronę internetową oraz w/w portale społecznościowe
 2. Pomoc w pozyskiwaniu środków na rozwój działalności statutowej, m.in.
  • poszukiwaniu instytucji wspierających działalność statutową (konkursy prac dyplomowych, olimpiada ekonomiczna), regionalnych patronów i sponsorów
  • utrzymywaniu i nawiązywaniu nowych kontaktów z lokalnymi i regionalnymi instytucjami pozarządowymi (NGO), samorządami w celu poszukiwania potencjalnych i partnerów do współpracy
  • poszukiwaniu, tworzeniu i realizacji niewielkich wniosków projektowych i grantów  z zakresu szeroko pojętej edukacji ekonomicznej.
 3. Pomoc w bieżących sprawach administracyjnych.


Poszukujemy osób z dobrą znajomością obsługi mediów społecznościowych, komunikatorów do pracy zdalnej (MS Teams, Zoom) i programów biurowych  (MS Office) – mile widziana również znajomość prostych programów graficznych (Canva). Chętnie podejmiemy współpracę z osobą posiadającą doświadczenie bądź chęć jego zdobycia w obszarze tworzenia edukacyjnych i społecznych wniosków projektowych, zainteresowaną tematyką społeczno - ekonomiczną.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
ul. Armii Krajowej 116/11 • 81-824 Sopot
tel. +48 58 301-52-46 • + 48 606 443 484  • +48 790 290 858
biuro@gdansk.pte.plwww.gdansk.pte.plwww.facebook.com/ptegdansk