Warsztaty „Zarządzanie karierą”

Opublikowano 11 października 2021 roku

Serdecznie zapraszamy na 4 godzinne szkolenie pt. „Zarządzanie karierą” organizowane przez Uniwersytet Gdański i w całości sfinansowane ze środków unijnych.

DO WYBORU 3 TERMINY ( link do zapisów poniżej )

Szkolenie składa się z 4 paneli:

  1. Personal branding i networking
  2. Mocne słabe strony + asertywność
  3. Radzenia sobie ze stresem
  4. Komunikacja + role w grupie


Podczas pierwszego panelu Uczestnicy poznają strategie marketingowe inwestowania w budowanie reputacji i zwiększania swojej wartości na rynku pracy.  

Następnie Uczestnicy nabędą umiejętność eksponowania swoich mocnych stron osobowości tak, aby  korzystniej prezentować swoją osobę jako partnera dla innych, czy to w sytuacjach prywatnych, czy w kontaktach zawodowych. Poznają jak dostrzegać, rozpoznawać i rozwijać swoje mocne strony. W stosunku do słabych stron nabędą wiedzę jak zminimalizować negatywne wrażenia i podkreślać pozytywne strony. W dalszej części omówione zostaną zachowania asertywne, czyli takie, które oznaczają korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych. Rozróżnione zostaną również techniki i elementy asertywnej odmowy.

Panel  trzeci „Radzenie sobie ze stresem” nauczy uczestników rozpoznawać stres w różnych ujęciach. Poznają oznaki stresu oraz techniki jego zmniejszania. Grupy przeprowadzą  szereg ćwiczeń mających na celu praktyczne zastosowanie technik i metod ( krótko i długotrwałych)  radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Nauczą się również rozróżniać stres w sferach fizjologii, myślenia, emocji, zachowań czy filozofii życiowej oraz poznają rodzaje stresorów, jakie mogą na nich wpływać.  

W dalszej części warsztatów poznają techniki komunikacji interpersonalnej to, w jaki sposób nadawać komunikat oraz go odbierać. Poznają różnice pomiędzy aktywnym i biernym słuchaniem oraz podejmą dyskusje na temat barier komunikacyjnych. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia z tematyki komunikacji niewerbalnej oraz werbalnej. Dodatkowo przeprowadzony zostanie test, który określi role, jakie każdy z uczestników ma w grupie.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu!

Szkolenie niewątpliwie będzie cenny punktem w każdym CV, wskazującym, że równie ważne w budowaniu Państwa doświadczenia poza nauką są kompetencje miękkie!

Bardzo proszę zgłaszać swoje kandydatury wypełniając poniższy formularz


I TERMIN – 28.10.2021 ( czwartek )
https://forms.office.com/r/j5YGncyheM

II TERMIN –  19.11.2021 ( piątek )
https://forms.office.com/r/MtP8eDMw4e

III TERMIN – 26.11.2021 ( piątek)
https://forms.office.com/r/qcM5Mf4FXX


Decyduje kolejność zgłoszeń.
Po wyczerpaniu limitu miejsc, każda osoba zostanie wpisana na listę rezerwową.

Na 2-3 dni przed terminem warsztatów zostanie wysłany do Państwa link do zajęć.