Europejski Dzień Zrównoważonego Rozwoju na WE

Opublikowano 22 marca 2018 rokuEuropejski Dzień Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Ekonomicznym UG

zapraszamy w dniu 26.03.2018 r. o godz. 13.00 s. C209 na kolejne spotkanie Zespołu Organizacyjnego Dnia Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Ekonomicznym. Przyjdź ze swoimi pomysłami, jeśli chcesz włączyć się w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i nie jest Ci obojętne dokąd zmierza świat. Potrzebujemy Twojej kreatywności i zaangażowania.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa w skali  ogólnoeuropejskiej mająca na celu promowanie i wspieranie idei zrównoważonego rozwoju. Założeniem tego projektu jest inicjowanie działań promujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia i działalności gospodarczej.  W 2018 roku będzie on trwał od 30 maja do 5 czerwca. Wydział Ekonomiczny chce włączyć się w promowanie idei zrównoważonego rozwoju  i 5.06.2018r.  zorganizować w Sopocie wydarzenie promujące tę koncepcję pod hasłem:  „Idea zrównoważonego rozwoju – zacznij od siebie”.


Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/
Szczegółowe informacje  o projektach organizowanych w Europie na stronie https://www.esdw.eu/

W razie pytań proszę o kontakt: Barbara Pawłowska bpawlowska@ug.edu.pl.