Top Young 100

Posted on 2018-02-20

Czy chcesz: 

 • we współpracy z przedsiębiorstwami zmierzyć się z ich wyzwaniami biznesowymi
 • zdobyć wyjątkowe doświadczenie zawodowe?
 • rozwinąć sieć kontaktów zawodowych o menedżerów i dyrektorów zarządzających logistyką i transportem? 
 • zaprezentować się potencjalnym pracodawcom?
 • pod okiem osobistego mentora zawodowego przygotować się do wejścia na rynek pracy i pracować nad swoimi kompetencjami?
 • zdobyć Dyplom Absolwenta Top Young 100, prestiżowy certyfikat wydany przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów?

 

Top Young 100 to unikatowa formuła współpracy środowisk biznesowego i studenckiego. Rozpoczął się etap rekrutacji do pierwszej edycji wyjątkowego programu!  


Top Young 100 to program:

 • przeznaczony dla studentów, w szczególności kierunków logistycznych i transportowych,
 • zainicjowany przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML),
 • angażujący przedsiębiorstwa logistyczne i transportowe, a także przedsiębiorstwa innych branż o wysoko rozwiniętej logistyce własnej, 
 • realizowany we współpracy z uczelniami wyższymi kształcącymi w kierunkach i specjalizacjach związanych z logistyką i transportem.


W trakcie programu weźmiesz udział:

 • w praktycznych konferencjach skupiających menedżerów przedsiębiorstw,
 • w warsztatach prowadzonych przez praktyków z branży,
 • w projektach wynikających z rzeczywistych wyzwań biznesowych, pod okiem opiekunów naukowych i we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw,
 • w procesie mentoringu, przy udziale praktyka z wieloletnim doświadczeniem,
 • w merytorycznych konkursach na najlepsze projekty,
 • w wydarzeniach integracyjnych.


Jeżeli:

 • jesteś studentem II stopnia lub ostatniego roku studiów I stopnia,
 • masz praktyczny lub dydaktyczny kontakt z logistyką i transportem,
 • posiadasz znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2,

APLIKUJ!!!W pierwszym etapie rekrutacji
zostanie oceniona Twoja aktywność wykraczająca poza zakres toku nauczania, pierwsze doświadczenia zawodowe, a także wyniki osiągnięte na uczelni. Etap I rekrutacji prowadzony jest na Uczelni przez Opiekuna Top Young 100.


W drugim etapie rekrutacji
kompleksowej ocenie poddana zostanie Twoja teczka dokonań wraz z listem motywacyjnym. Rozwiążesz także przedstawiony case logistyczny oraz zostaniesz zaproszony na wywiad z Komisją Rekrutacyjną, składającą się z praktyków biznesu: przedstawicieli PSML, firm partnerskich oraz mentorów.   

Rekrutację na Uniwersytecie prowadzi: dr Leszek Reszka

 

Aby wziąć udział w pierwszym etapie rekrutacji, należy dostarczyć arkusz oceny w wersji elektronicznej (na adres: leszek.reszka@univ.gda.pl) oraz papierowej (Sekretariat Katedr ETiL, pok. 133 WE UG) do końca lutego 2018 roku.

 

Więcej informacji na stronie internetowej programu: http://topyoung100.pl/