Inauguracyjne spotkanie Rady Ekspertów

Posted on 2011-05-12

 


12 maja 2011 odbyło się na Wydziale Ekonomicznym pierwsze spotkanie Rady Ekspertów, które otworzył Jego Magnificencja prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski zaprezentował sfery aktywności naukowej i dydaktycznej pracowników wydziału.

 

W trakcie interesującej dyskusji zarysowano obszary i kierunki dalszej współpracy (patrz: Cele Rady Ekspertów). Uzgodniono, że na kolejnym spotkaniu przedstawione zostaną konkretne projekty, które realizowane będą wspólnie przez Wydział Ekonomiczny i zgłaszających je przedsiębiorców.
Termin kolejnego, roboczego spotkania ustalono na wrzesień – październik 2011.