Meeting of the Board of Experts, December 2016

Posted on 2017-01-10

15.12.2016 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się kolejne spotkanie Rady Ekspertów.

Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG powitała zebranych i zaprosiła do wysłuchania wykładu dr hab. Krzysztofa Dobrowolskiego, prof. UG nt. Czy warto „repolonizować” banki? Po wykładzie dotyczącym aktualnych zmian w zakresie funkcjonowania banków w Polsce głos zabrał dr hab. Dariusz Filar, prof. UG, który podzielił się swoimi doświadczeniami w tym obszarze.

Następnie Dziekan Wydziału dr hab. Monika Bąk prof. UG przedstawiła uwarunkowania współpracy z Radą Ekspertów u progu nowej kadencji władz dziekańskich, wskazując na dużą rolę wspólnych badań naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz znaczenie udziału praktyków w zajęciach dydaktycznych. 

Dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem przedstawiła prezentację nt. roli Rady Ekspertów w realizacji misji i strategii Wydziału. Przedstawiciele Rady Ekspertów zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, której wyniki zostaną zaprezentowane na kolejnym spotkaniu Rady. 

Tradycją spotkań Rady Ekspertów jest prezentacja dorobku studentów kół naukowych działających na Wydziale Ekonomicznym. Tym razem zaprezentowały się koła:

  • Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych,
  • Koło Naukowe Finansów Behawioralnych.
Rozmowy o sprawach bieżących były kontynuowane w kuluarach.