Program specjalności Biznes Elektroniczny

 
Wybrana tematyka wykładów i ćwiczeń prowadzonych na specjalności Biznes Elektroniczny:

 1. Społeczeństwo informacyjne w Polsce i na świecie, globalizacja działalności gospodarczej, działania międzynarodowe w zakresie ułatwień w handlu elektronicznym.

 2. Podstawy gospodarki elektronicznej (Electronic Commerce), rynki elektroniczne, technologie i uwarunkowania gospodarki elektronicznej.

 3. Elektroniczna wymiana danych (EDI Electronic Data Interchange), klasyczne EDI, Web EDI, korzyści i warunki wdrażania.

 4. Standardy elektronicznej gospodarki (EDIFACT, XML, inne), globalna standaryzacja.

 5. Budowa i zasady działania sieci komputerowych, sieciowe systemy operacyjne.

 6. Modelowanie i symulacja komputerowa procesów gospodarczych.

 7. Wykorzystanie w gospodarce systemów eksperckich, sztuczna inteligencja.

 8. Komputerowe zintegrowane systemy zarządzania.

 9. Zarządzanie projektami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

 10. Przedsiębiorstwo w Internecie, wykorzystanie Internetu do realizacji działań gospodarczych.

 11. Platformy internetowe dla biznesu.

 12. Społeczności internetowe, WEB 2.0, sieci peer-to-peer.

 13. Marketing internetowy.

 14. Budowa, zarządzanie oraz audyt stron www.

 15. Handel elektroniczny.

 16. Sklepy internetowe.

 17. Problemy prawne i metody zapewnienia bezpieczeństwa w gospodarce elektronicznej.

 18. Bankowość elektroniczna.

 19. Mobilna gospodarka elektroniczna (M-commerce).
   

WIĘKSZOŚĆ ZAJĘĆ PROWADZONA JEST W PRACOWNI KOMPUTEROWEJSpecjalność
Biznes Elektroniczny jest oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przedmioty wykładane na specjalności Biznes Elektroniczny (I stopień):

 

Przedmioty wykładane na specjalności Biznes Elektroniczny (II stopień):