Charakterystyka specjalności Biznes Elektroniczny


W krajach rozwiniętych gospodarczo coraz więcej mówi się o zmianach w ekonomii będących skutkiem eksplozji technologii informacyjnych. Obecnie nie ma wątpliwości, że system gospodarczy podlega gruntownym przeobrażeniom wskutek rewolucyjnych zastosowań technologii informacyjnej.

Prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu środków informatyki z wykorzystaniem sieci telematycznych na czele z Internetem stanowi podstawę rozwijającego się dynamicznie społeczeństwa informacyjnego.

 

Międzynarodowe i europejskie instytucje gospodarcze promują i wspierają rewolucyjne przemiany w sposobach prowadzenia działalności gospodarczej wywołane wpływem nowych technologii informacyjnych oraz globalnych sieci komputerowych.

 

Specjalność Biznes Elektroniczny wychodzi naprzeciw owym nowoczesnym trendom i wypełnia lukę edukacyjną wywołaną przez rewolucyjne przemiany w gospodarce.

 

Specjalność Biznes Elektroniczny jest adresowana do studentów ekonomii, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu informatyki i nauczyć się ją wykorzystywać w praktyce gospodarczej.

 

Celem specjalności Biznes Elektroniczny jest wykształcenie nowej klasy menadżerów-informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w gospodarce elektronicznej.

 

Specjalność Biznes Elektroniczny przygotowuje studentów do korzystania z najnowszych technologii informacyjnych i metod przedsiębiorczości elektronicznej, których stosowanie warunkuje pomyślne funkcjonowanie przedsiębiorstw w integrującej się gospodarce elektronicznej.

 

Tematyka wykładanych przedmiotów przybliża studentom najnowsze koncepcje społeczeństwa informacyjnego i rozwiązania praktyczne w zakresie funkcjonowania rynków elektronicznych.

 

Dzięki wyborowi i ukończeniu specjalności Biznes Elektroniczny absolwent może uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy, ponieważ jego wiedzę jako ekonomisty uzupełni nowoczesny, nie znający granic, interdyscyplinarny i globalny Electronic Commerce

Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów biznesu elektronicznego będzie gwałtownie rosło, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i USA.