ACCA courses


Począwszy od semestru letniego 2013/14 Wydział Ekonomiczny UG oferuje kursy przygotowujące do egzaminów ACCA na wszystkich poziomach zaawansowania z zakresu Fundamentals, czyli:

  • Accountant in Business (F1);
  • Management Accounting (F2);
  • Financial Accounting (F3).


Kursy prowadzone są w języku angielskim i każdy z modułów obejmuje 20 godzin wykładowych. Kursy odbywają się w soboty (6h+6h+8h). Kurs kończy się dokumentem potwierdzającym. W trakcie kursów studenci wysłuchają wykładów oraz będą rozwiązywać testy oraz studia przypadków powstałe na bazie egzaminów ACCA oraz innych materiałów. Jednak należy wziąć pod uwagę, że liczba godzin nauki, potrzebnych żeby zaliczyć daną kwalifikację to około 200 godzin (w tym kursy, samodzielna nauka, powtórki). Zatem kurs obejmuje tylko część materiału, że szczególnym uwzględnieniem kwestii, które mogą sprawiać trudności przy samodzielnej nauce.


Promocyjna cena kursu: 500 zł.

Polecamy też studentom zakupienie materiałów przygotowujących do egzaminów. Uniwersytet Gdański ich nie rozprowadza. Polecamy materiały BPP, które można kupić on-line.

Po uzyskaniu kwalifikacji F1-F3 można zaliczyć moduł etyczny on-line i wystąpić do ACCA o uzyskanie Diploma in Accounting and Business.

Kursy odbywają się w Sopocie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Zapisy odbywają się mailowo u koordynatora kursów.

Ostatecznym potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest wpłata 500 zł na konto, które zostanie podane w późniejszym na tej stronie.
Wpłata na konto musi zostać dokonana do dnia 8 marca 2014 r.
Gdyby kursy nie otworzyły się ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych, wpłacona kwota zostanie zwrócona.Absolwenci niektórych specjalności mogą uzyskać zwolnienia z kwalifikacji F1-F3. W przypadku studentów Wydziału Ekonomicznego UG zwolnienia mogą uzyskać absolwenci specjalności: Finanse międzynarodowe i bankowość, Handel zagraniczny, International Business, Teoria przedsiębiorstw. Wówczas występuje się do ACCA o przyznanie zwolnień. O liczbie przedmiotów, z których przyznane będą zwolnienia decyduje ACCA na podstawie programu studiów. Jednak i w tym przypadku, aby uzyskać dyplom, trzeba zdać jeden (wybrany) z egzaminów F1-F3 w centrum komputerowym.
W celu sprawdzenia przysługujących zwolnień należy wejść na stronę ACCA:
http://www.accaglobal.com/gb/en/student/acca-qual-student-journey/exemptions.html
Po lewej stronie znajduje się link: "Exemptions enquiry database" - tam nalezy wprowadzić wymagane dane.

 TERMINY KURSÓW

Edycja I


 

F1 Accountant in Business

F3 Financial Accounting

I22.03.2014 (Saturday), 8.00-13.00  26.04.2014 (Saturday)
II29.03.2014 (Saturday) 8.00-13.0010.05.2014 (Saturday)
III12.04.2014 (Saturday) 8.00-15.00               17.05.2014 (Saturday)
Lecturers:dr Anna Blajer-Gołębiewskadr Magdalena Mosionek-Schweda, dr Przemysław Borkowski 
Course programme:Course programme (F1)Course programme (F3)

 

UWAGA: Informacje o pozostałych godzinach zajęć pojawią się wkrótce.
Zastrzega się odwołanie kursu, jeżeli liczba zgłoszeń będzie poniżej 6 (osób).
W edycji I odbywają się kursy przygotowujące do dwóch egzaminów F1 i F3.
Termin kolejnej sesji: październik-grudzień 2014 r.

 

Miejsce kursów:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

Kierownik kursów

dr Anna Blajer-Gołębiewska
 

Koordynator kursów

mgr Michał Suchanek
e-mail: m.suchanek@ug.edu.pl