Uroczystość wręczenia dyplomów 2020

Gala Absolwentów 2020

11 grudnia 2020 r.  odbyła się Gala Absolwentów Wydziału Ekonomicznego.

Absolwentów Wydziału Ekonomicznego, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2019/2020 oraz ich Rodziny i Przyjaciół zaprosiliśmy do udziału w wydarzeniu, które z uwagi na sytuację pandemiczną odbyło się w wersji on-line jako wydarzenie live.

 

 

Adres kontaktowy w sprawie Gali Absolwentów: gala2020@ug.edu.pl


Tableau Absolwentów Wydziału Ekonomicznego 2020

Gala Absolwentów 2020 była wyjątkowa, ponieważ z powodu trwającej pandemii, nie mogliśmy wykonać tradycyjnych zdjęć w togach. Zdjęcia uczestników Gali uwieczniliśmy na pamiątkowych tableau.
Pliki wymagają podania hasła dostępnego dla absolwentów, którzy zgłosili udział w Gali. 
Biznes i Technologia Ekologiczna

Ekonomia

 

 


 
Ekonomia (niestacjonarne)

Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze