Gala Absolwentów 2022

Gala Absolwentów 2022

18 listopada 2022 r. odbędzie się Gala Absolwentów, podczas której wręczone zostaną dyplomy Absolwentom Wydziału Ekonomicznego UG.


Szanowni Państwo

Ukończenie studiów jest wydarzeniem szczególnym i wyjątkowym dla wszystkich absolwentów. Uroczystość wręczenia dyplomów ma szczególny charakter. Będziecie mogli spotkać ponownie swoich Profesorów, Koleżanki i Kolegów, ubrać się w togi i biret akademicki.

Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa miła pamiątka związana z jednym z najwspanialszych okresów w Waszym życiu, czasu zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, jak również zawierania trwałych przyjaźni i znajomości.

Życzymy, aby było to dla Państwa fundamentem i źródłem wsparcia przez całe życie. Chcielibyśmy, abyście wracali na Wydział Ekonomiczny zarówno we wspomnieniach, co będą ułatwiały piękne zdjęcie z uroczystości wręczenia dyplomów, ale również w przyszłości jako praktycy, współpracujący i dzielący się swoim doświadczeniem z młodszym pokoleniem.

Informacje organizacyjne


dr hab. Monika Bąk, prof. UG
Dziekan Wydziału Ekonomicznego