Sławomir Hinc

 


  • Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego z 1997 r.
  • 2008 – 2013 wiceprezes zarządu PGNiG S.A. odpowiedzialny za obszar finansów i regulacji prawa energetycznego oraz inwestycje
  • 2008 – 2014 członek Rady Nadzorczej spółki System Gazociągów Przesyłowych EuRoPol GAZ S.A. zajmujący się transportem gazu ziemnego z Rosji do Polski i Niemiec.
  • 2013-2016 chief executive officer w PGNiG Upstream International AS zarządzający działalnością PGNiG w Norwegii.
  • 2010-2015 zasiadał w Radzie Zarządzającej Eurogas, organizacji zrzeszającej europejskie firmy gazowe i energetyczne, a także stowarzyszenia sektora gazowniczego.