Ks. Sławomir Oder

 


  • Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu (poprzednia nazwa Wydziału Ekonomicznego) z roku 1985.
  • Ukończył seminarium duchowne w Pelplinie i na Lateranie.
  • Od ponad 30 lat przebywa w Watykanie, gdzie w 2000 r. został powołany na stanowisko prezesa Trybunału Apelacyjnego przy Wikariacie w Rzymie.
  • Był Postulatorem Procesu Beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
  • W 2013 r. został mianowany przez Papieża Wikariuszem Sądowym Trybunału Zwyczajnego w Wikariacie diecezji rzymskiej.