Artur Gronkiewicz

 


  • Ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym w 2001 r.
  • Wiceprezes zarządu w Sony Pictures Entertainment, Global Financial Operations EMEA.
  • Biegły rewident Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
  • Współzałożyciel Stowarzyszenia Menedżerów Finansowych Trójmiasta MaFin3.
  • Członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego.