Ewa Sowińska

 


  • Ukończyła studia na Wydziale Ekonomiki Transportu (poprzednia nazwa Wydziału Ekonomicznego) w 1986 r.
  • Partner ESO Audit i Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
  • Wcześniej była członkiem zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
  • Jest członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu, Rady Programowej Pracodawców Pomorza oraz Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.